Značka: prežitie v prírode

ochrana pred burkou v meste armytraining blog

Prečo nie ste pred búrkou v 100 % bezpečí ani doma?

Búrka sama o sebe, ak ste niekde v teple vášho domova, nikomu nemôže uškodiť. Je to však pravda? Je nutné si uvedomiť, že pred búrkou nemusíte byť 100% v bezpečí ani v budove. Survival...

Celý článok
búrka v prírode armytraining blog

Viete, ako sa správať v búrke, ktorá vás zastihne v prírode?

Viete, že v horách sú búrky častejšie ako v nížinách, majú dramatickejší priebeh a vyššiu frekvenciu bleskov? Najviac bleskov je vo výške 1 500–2 000 m, nad 3 000 m pomerne zriedka. V zaľudnených oblastiach sú búrky...

Celý článok
ochrane pred chemickým nebezpečenstvom armytraining blog

Ochrana pred zbraňami hromadného ničenia

V dnešnej dobe, keď sa stále viac a viac stretávame s hrozbou vojenského konfliktu v našom teritóriu alebo nepokojov, ktoré môžu zapríčiniť rôzne problémy v našom okolí, je nutné si povedať niečo o jedovatých technických...

Celý článok
skusenosti z bojových hier armytraining blog

Rozhodujú skúsenosti

Na každú krízovú situáciu existuje niekoľko variant riešení, ale len niektoré sú tie správne. Ako ich spoznať? Ako z množstva vedomostí a zručností, ktoré ste pri svojom vzdelávaní pochytili, vybrať tú, ktorá...

Celý článok
uzly a lana zo žihlavy armytraining blog

Uzly a laná

Už ako malé deti sme sa na brannej výchove museli učiť množstvo uzlov a ich použitie. Je jasné, že to, čo je nútené nás až tak nebavilo a nevenovali sme tomu veľkú pozornosť....

Celý článok
filtracia vody v prírode armytraining blog

Získavanie a úprava vody

Počas situácie prežitia jednou z najdôležitejších zásad, ktorú musíme dodržiavať, je pravidelné dopĺňanie tekutín. Respektíve, dodržiavanie pitného režimu. Pri bežnom režime pracovného vyťaženia vypijeme v priemere 2,5 l vody alebo nejakej inej...

Celý článok
zakladanie ohňa armytraining blog

Zakladanie ohňa pri prežití v prírode

Založenie ohňa patrí medzi najdôležitejšie zručnosti v rámci prežitia. Myslíme tým založenie ohňa bez akýchkoľvek technických prostriedkov, teda len z toho, čo nájdeme v prírode alebo je z prírodných zdrojov. Veľký vplyv na to budú...

Celý článok
orientacia pomocou mapy a buzoly armytraining blog

Orientácia v teréne bez mapy a buzoly

(Text sa primárne venuje stredoeurópskym podmienkam, niektoré popísané postupy alebo metódy budú platiť v iných lokalitách s obmenami.) Odhliadnuc od všetkých teoretických a praktických možností pre potreby orientácie, ktoré je možné vykonať pomocou...

Celý článok
primitivne zbrane armytraining blog

Prežitie a zbrane

Právo na sebaobranu je ľuďom dané už od nepamäti.  Vždy existovali príčiny, prečo sa jedinec musel chopiť zbrane a brániť svoj život, rodinu alebo majetok. Ani dnes tomu nie je inak. I keď žijeme...

Celý článok
komunita v pri prežiti v prírode armytraining blog

Prežitie v skupine alebo budovanie komunity

Vybudovanie fungujúcej komunity v sťažených a veľmi negatívnych či náročných podmienkach pre život osôb je veľmi zdĺhavý a náročný proces. Prežitie jednotlivca z pohľadu záchrany vlastného života a zdravia má hodnotu len v krátkodobom hodnotení situácie....

Celý článok