Ako som sám seba strelil plynovou zbraňou!

plynova zbraň, plynovka armytraining blog

O plynových zbraniach (plynovkách) je toho popísané dosť veľa a všetci sa venujú plynovkám z hľadiska ich konštrukcie a možností. Ja osobne mám trochu odlišný názor na ich posúdenie a využitie. Posudzujem túto zbraň z hľadiska jej využitia a hlavne účelnosti v sebaobrannej situácii, ktorá by mohla nastať.

Môj názor vychádza zo skúseností s nimi pri výcviku alebo pri  ich využití v reálnej obrane.

Zameriam sa hlavne na dve základné veci v tejto problematike, a to na riešenie sebaobrannej situácie s plynovou zbraňou a v druhom rade na jej zákonné využitie. Jedno s druhým úzko súvisí.

Je nutné povedať hneď na úvod, že i keď plynová zbraň je zbraňou kategórie „D“ (voľne predajná zbraň od 18 rokov na občiansky preukaz), je podľa právnej úpravy SR považovaná za ZBRAŇ. Z tohto dôvodu všetci jej vlastníci musia rešpektovať ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive (č. 190/2003 Z.z.), ktoré sa týkajú nosenia, používania a manipulácie so zbraňami. Zároveň musia rešpektovať zákonné normy pre nutnú obranu a krajnú núdzu, ak sa má zbraň použiť v reálnej situácii na svoju obranu.

Plynová zbraň je replikou alebo tvarovou kópiou skutočnej zbrane a i keď pri veľmi pozornom prezretí zbrane nájdete rozdiely, tak pod stresom alebo v rýchlej obrannej situácii nie je možné bezpečne rozoznať, či sa jedná o skutočnú zbraň alebo plynovku.

A to je ďalší podstatný moment pre posúdenie jej využitia v obrannej situácii.

Viete o tom, že pre niekoho nie je obranná streľba obrannou streľbou?

Zbraň využíva náboje buď akustické – poplašné alebo plnené slzným plynom (buď CN alebo CS), prípadne sú s náplňou Nonivamid (OC) – technické korenie. Najsilnejšou náplňou je samozrejme Nonivamid, pričom sa odporúča (je výhradne určený) používať ho len proti zvieratám a nie proti ľuďom.

Podstatné pre obranu však je, že všetko strelivo je riešené formou aerosólu, čo je zmes častíc pevnej alebo kvapalnej látky v plynnej látke. Z tohto dôvodu je nutné vždy myslieť na smer vetra, aby ste pri použití zbrane touto látkou nezasiahli aj seba.

Podstatným faktom je aj to, že zbraň sa musí (mala by sa) používať s týmito zásadami, ktoré udávajú výrobcovia:

  1. Zranenie pri streľbe z priloženej zbrane k telu človeka môže byť (a zvyčajne aj je) smrteľné!!!
  2. Mierime vždy na útočníkovu tvár! Cez odev plyn neúčinkuje!
  1. Minimálna vzdialenosť od našej tváre by mala byť aspoň 50 cm!
  2. Minimálna vzdialenosť od útočníkovej tváre musí byť aspoň 50 cm, inak hrozí jeho vážne poranenie tlakom plynu vzniknutom pri explózii a kryštálikmi účinnej látky, ktoré sa nestihli premeniť na plyn!
  3. V prípade útoku psov alebo iných agresívnych zvierat strieľame minimálne dvoj výstrelom, najlepšie látku Nonivamid. Látky CS alebo CN nemusia splniť požadovaný účinok.

Z týchto jednoduchých pokynov je jasné obmedzenie plynovej zbrane. Ak zoberieme do úvahy, že v prípade krízovej sebaobrannej situácie tak, ako ju chápem ja, nemáte čas rozmýšľať, akým smerom fúka vietor alebo ako ďaleko sa práve nachádzate od útočníka, čo máte práve nabité (myslím tým náboje CS alebo Nonivamid), tak je jasné, že použitie plynovej zbrane nie je také ideálne.

Viete, ako si kúpiť obranný sprej a aký má účinok?

Navyše jej použitie musíte hlásiť a absolvovať sériu vypočutí na polícii, ktorá váš čin bude z niekoľkých rôznych strán prešetrovať. A to len kvôli tomu, že ste použili pri svojej obrane ZBRAŇ zaradenú do kategórie „D“.

Pár praktických situácií, ktoré sa stali mne a ľuďom v mojom okolí:

Počas nácviku bojových techník so zbraňami pri napadnutí cudzou osobou, sme cvičiacim dali do ruky plynové zbrane s nábojmi CS a mali za úlohu riešiť vzniknutú situáciu. Nastávali stále rovnaké situácie, ktoré sa opakovali odhliadnuc od použitia zbrane, vytrénovanosti osôb a prostredia.

V prvej situácii bol útok zjavný od zhruba 3 metrov. Útočník začal slovným útokom a pokračoval priblížením sa k obrancovi, ktorý tasil plynovku. Okamžite po tasení nasledovalo ukončenie útoku a obranný postoj útočníka s rukami nad hlavou alebo pred telom a ukľudňovaním situácie. Zbraň spôsobila zastrašenie.

V druhej situácii bol útok pokračujúci bez nejakého ústupu do obrannej situácie. Keďže útok bol zo vzdialenosti 3 metrov, kým obranca stihol tasiť zbraň, útočník sa dostal do tesnej blízkosti obrancu (od začiatku to bol jeho cieľ – fyzický kontakt pre fyzické napadnutie), ktorý nemohol efektívne použiť zbraň i napriek výstrelu, ktorý však smeroval do odevu alebo sa dokonca často stávalo, že sa útočník dokázal zo smeru streľby vychýliť  telom a výstrel šiel mimo (boj rukami, držanie rúk a pod.).

Spravidla však plyn zasiahol oboch a po niekoľkých sekundách nemohli pokračovať v boji. Bohužiaľ, keď bolo útočníkov viac, ostatní dokončili to, čo začal ich kolega. Obranca v tej dobe bol absolútne bezmocný.

situácii, kedy obranca očakával útok ešte pred priblížením sa útočníka na veľmi blízku vzdialenosť a použil zbraň výstrelom, bol útočník paralyzovaný. Bohužiaľ takéto použitie zbrane, kedy útočník zjavne nenapadol obrancu a len ho slovne urážal, sa nehodnotí ako útok zjavne hroziaci alebo trvajúci. Takže zbraň bola použitá neoprávnene.

Veľmi často sa stávalo, že keď sa situácia vyhrocovala a osoby voči sebe zaujímali nejaký postoj alebo sa pohybovali pre nich vhodným smerom, nikdy neboli obrancovia v takom stave,  aby vyhodnotili vietor (i napriek tomu, že si to pred tým uvedomovali) a výstrel zasiahol obrancu a aj nezúčastnené osoby naokolo do vzdialenosti až 10 m.

A nakoniec…

Môj otec je vášnivým cyklistom. Ročne prejde tak okolo 6 000 km na bicykli a  keďže sa často stávalo, že ho otravné psy naháňali a snažili sa ho pohrýzť, riešil to kúpou plynovej zbrane.

Keď však nebezpečenstvo nastalo, pes ho napadol z nenazdajky. Za útok sa nedá považovať ak pes breše a beží v aspoň 3 metrovej vzdialenosti s cyklistom, ale keď naozaj pes útočí z bezprostrednej vzdialenosti.

Takže pri takomto útoku môj oco použil zbraň a keďže bol samozrejme po vetre, plyn zasiahol jeho. Skončilo to s pohryzenou nohou. Otec musel zastaviť a riešiť bolesť očí a ak by nevybehol majiteľ psa, iste by bol pohryzený oveľa viac, lebo v tej chvíli sa nemohol nijako brániť. Našťastie bol pohryzený len trocha.

I napriek tomu, že si niekoľkokrát vymyl oči a ruky, mal plyn na oblečení vrátane čapice, a preto niekoľkokrát cestou domov na bicykli, keď sa spotil, dostala sa mu vlhkosť do očí a pálenie začalo znova.  Musel  sa zastaviť a opakovať umývaciu procedúru stále dookola.

Viete, ako sa brániť proti agresívnemu psovi alebo zvieratám?

Zhrňme si to…

Podľa môjho názoru, sú plynovky celkom obľúbenou zbraňou. Ľudia si ju kupujú hlavne pre pocit bezpečia a myslia si, že v prípade použitia budú stáť v dostatočnej vzdialenosti od útočníka,  aby bolo použitie zbrane účinné. Neuvedomujú si však dve základné veci:

  • Použitie plynovky je v reálnej situácii nevýhodné. Buď ju použijete príliš skoro a váš čin bude hodnotený záporne voči nášmu právu a budete niesť trestnú zodpovednosť. V prípade, že ju použijete vtedy, keď to bude situácia vyžadovať a zákon povoľovať, útočník je príliš blízko, aby ste to využili efektívne, často zasiahnete plynom aj seba a znemožníte tak sami sebe aspoň nejakú šancu sa brániť.
  • Použitie plynovky len ako odstrašujúci prostriedok voči útoku, teda využitie hrozby zbraňou, vás často dostane do patovej situácie. Útočník neútočí a vy si nie ste istý či nie ste po vetre alebo nebudete trestne stíhaný za výstrel, kedy útočník len čaká na vašu reakciu. Takže radšej čakáte, ako sa situácia vyvinie. Výstrel do vzduchu vám nepomôže, nakoľko plynovka má slabší zvuk a každý hneď rozpozná, že to nie je skutočná zbraň. Čo ďalej? Možno sa nakoniec rozídete ako rozumní ľudia. Bohužiaľ, ja tomu neverím…

Z môjho pohľadu je teda jednoduchšie a pohodlnejšie pre obranu voči zvieratám a ľuďom nosiť kaser, ktorý nie je na báze aerosólu a mám istotu v jeho efekt, môžem ho použiť v bezprostrednej blízkosti a aj na vzdialenosť až do 4 metrov. (O sprejoch som písal tu.)

Druhou variantou je nosiť reálnu zbraň, pre svoju bezpečnosť a je len na mne a nie na iných faktoroch ako vietor, sila CS nábojov, aký bude jej efekt a jej požitie pri samotnej obrane.

Zodpovednosť za svoje konanie pri použití plynovky alebo ostrej zbrane mám totiž za obe rovnakú.

Tento text je len krátka časť z obsahu nášho kurzu obrannej streľby – základné zručnosti. Ak chceš vedieť viac klikni na tlačítko!

 

autor: Ing. Patrik Žitník

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!