Druhy kurzov

zážitkový teambuilding armytraining

Profilové zamestnanie je tréning, vrámci ktorého sa precvičí celý predpísaný tematicky celok s cieľom, čo najviac získať potrebné zručnosti a odborné vedomosti na riešenie krízových situácií v záujmovej oblasti výcviku  v čo najreálnejšom prostredí. Tréning je fyzicky a psychicky náročný.

Kritériá pre vstup účastníkov do tréningu  som popísal naposledy.

Redukované zamestnanie je taký tréning, pri ktorom si jeho účastníci alebo objednávateľ môže podľa svojej vôle vybrať z jednotlivých tematických blokov tie, o ktoré má záujem. Tie tematiky sú potom, podľa zvoleného stupňa náročnosti, ktorý si zvolí účastník alebo objednávateľ, zmysluplne a v súlade s metodikou zoradené do vykonávacieho plánu. Tréning nie je veľmi fyzicky a psychicky náročný ( je v súlade s požiadavkou).

Informatívne zamestnanie je tréning, pri ktorom sa na základe požiadaviek precvičia len vybrané témy zo záujmovej oblasti výcviku a jeho blízkej problematiky. Nie je fyzicky ani psychicky náročný. Slúži na relaxáciu a informatívne zvládnutie tematiky.

Letný a zimný tréning je diametrálne odlišný. Veľká časť problematiky v rámci vykonania a zvládnutia jednotlivých zručností je závislá od počasia a vegetačných podmienok daného regiónu. Z tohto dôvodu, v prípade záujmu o zvládnutie úplného komplexu vedomosti a zručnosti, je nutné absolvovať tréning v oboch ročných obdobiach. Zároveň z dôvodu bezpečnosti je nutné dodržať postupnosť.

Úzko špecifikovaný tréning je taký, ktorý je zameraný na základe objednávateľa alebo účastníka zamestnania na jednu alebo nanajvýš na dve oblasti z ponúkanej tematiky výcviku alebo jeho blízkej problematiky.

Kombinované zamestnanie je taký tréning, ktorý v sebe zahŕňa množstvo rozmanitej tematiky pospájanej do zmysluplného metodického celku.

Naše tréningy sa delia:

Podľa zamerania a náročnosti:

  1. profilové zamestnanie (úplné) trvanie 7 dní a 6 nocí
  2. redukované zamestnanie trvanie 3 dni a 2 noci
  3. informatívne zamestnanie trvanie 3 dni a 2 noci

Podľa prírodných podmienok:

  1. letné zamestnanie
  2. zimné zamestnanie

Podľa obsahu:

  1. kombinované zamestnanie
  2. úzko špecifikované

Podľa podmienok metodiky tréningu:

  1. tréning jednotlivca
  2. tréning skupiny

Všetky naše kurzy, ktoré pre vás organizujeme nájdete tu – KURZY, je len na vás ako sa rozhodnete a či si to skúsite na vlastnej koži pod našim dohľadom.

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!