Kategória: Publikovali sme

Základný a špeciálny výcvik

Tento článok bol publikovaný v časopise obrana v roku 2007. A na rôznych typoch a druhoch výcviku som v ňom popisoval rôzne efektívne metódy výcviku. Ako ilustráciu názorného príkladu som využil Kurz zajatia, ktorý sme...

Celý článok

Vojenský kurz prežitia

Tento článok bol publikovaný v časopise obrana v roku 2007. Takto nejako vyzeral kurz prežitia, ktorý som organizoval so svojimi kolegami vo Výcvikovom stredisku MO SR Lešť, kde som pôsobil ako Riaditeľ...

Celý článok
ochrane pred chemickým nebezpečenstvom armytraining blog

Ochrana pred zbraňami hromadného ničenia

V dnešnej dobe, keď sa stále viac a viac stretávame s hrozbou vojenského konfliktu v našom teritóriu alebo nepokojov, ktoré môžu zapríčiniť rôzne problémy v našom okolí, je nutné si povedať niečo o jedovatých technických...

Celý článok
skusenosti z bojových hier armytraining blog

Rozhodujú skúsenosti

Na každú krízovú situáciu existuje niekoľko variant riešení, ale len niektoré sú tie správne. Ako ich spoznať? Ako z množstva vedomostí a zručností, ktoré ste pri svojom vzdelávaní pochytili, vybrať tú, ktorá...

Celý článok
uzly a lana zo žihlavy armytraining blog

Uzly a laná

Už ako malé deti sme sa na brannej výchove museli učiť množstvo uzlov a ich použitie. Je jasné, že to, čo je nútené nás až tak nebavilo a nevenovali sme tomu veľkú pozornosť....

Celý článok
filtracia vody v prírode armytraining blog

Získavanie a úprava vody

Počas situácie prežitia jednou z najdôležitejších zásad, ktorú musíme dodržiavať, je pravidelné dopĺňanie tekutín. Respektíve, dodržiavanie pitného režimu. Pri bežnom režime pracovného vyťaženia vypijeme v priemere 2,5 l vody alebo nejakej inej...

Celý článok
zakladanie ohňa armytraining blog

Zakladanie ohňa pri prežití v prírode

Založenie ohňa patrí medzi najdôležitejšie zručnosti v rámci prežitia. Myslíme tým založenie ohňa bez akýchkoľvek technických prostriedkov, teda len z toho, čo nájdeme v prírode alebo je z prírodných zdrojov. Veľký vplyv na to budú...

Celý článok
orientacia pomocou mapy a buzoly armytraining blog

Orientácia v teréne bez mapy a buzoly

(Text sa primárne venuje stredoeurópskym podmienkam, niektoré popísané postupy alebo metódy budú platiť v iných lokalitách s obmenami.) Odhliadnuc od všetkých teoretických a praktických možností pre potreby orientácie, ktoré je možné vykonať pomocou...

Celý článok
primitivne zbrane armytraining blog

Prežitie a zbrane

Právo na sebaobranu je ľuďom dané už od nepamäti.  Vždy existovali príčiny, prečo sa jedinec musel chopiť zbrane a brániť svoj život, rodinu alebo majetok. Ani dnes tomu nie je inak. I keď žijeme...

Celý článok
komunita v pri prežiti v prírode armytraining blog

Prežitie v skupine alebo budovanie komunity

Vybudovanie fungujúcej komunity v sťažených a veľmi negatívnych či náročných podmienkach pre život osôb je veľmi zdĺhavý a náročný proces. Prežitie jednotlivca z pohľadu záchrany vlastného života a zdravia má hodnotu len v krátkodobom hodnotení situácie....

Celý článok