armádny výcvik pre kohokoľvek

Video kurz

 Individuálna   sebaobranná   streľba - základné zručnosti

( Individual self - defend shooting )   

ISDS 

Pre vstup do kurzu zadajte svoje meno a heslo, ktoré ste obdržali e-mailom. Prajeme príjemné a efektívne učenie.