Kategória: O nás a našich kurzoch

Základný a špeciálny výcvik

Tento článok bol publikovaný v časopise obrana v roku 2007. A na rôznych typoch a druhoch výcviku som v ňom popisoval rôzne efektívne metódy výcviku. Ako ilustráciu názorného príkladu som využil Kurz zajatia, ktorý sme...

Celý článok

Vojenský kurz prežitia

Tento článok bol publikovaný v časopise obrana v roku 2007. Takto nejako vyzeral kurz prežitia, ktorý som organizoval so svojimi kolegami vo Výcvikovom stredisku MO SR Lešť, kde som pôsobil ako Riaditeľ...

Celý článok

Výcvikové priestory

Výcvik alebo tréning sa uskutočňuje v nami vybranom priestore podľa druhu zamestnania a jeho náročnosti na priestorové požiadavky. Tento priestor musí spĺňať všetky špecifiká plánovaného výcviku a zároveň musí zaručovať vysokú mieru prehľadnosti. Vytvorte...

Celý článok
vytvorte si vlastný kurz, pletenie košika z konárov stromov kurz prežitia armytraining

Vytvorte si vlastný kurz

Je to úplne jednoduché, stačí, ak si poznačíte tematiku a vypočítate potrebné časy na jej precvičenie. Ten by mal sedieť s predpokladaným časom, ktorý chcete venovať tréningu a zábave počas neho. Potom nám napíšte,...

Celý článok
zážitkový teambuilding armytraining

Druhy kurzov

Profilové zamestnanie je tréning, vrámci ktorého sa precvičí celý predpísaný tematicky celok s cieľom, čo najviac získať potrebné zručnosti a odborné vedomosti na riešenie krízových situácií v záujmovej oblasti výcviku  v čo najreálnejšom prostredí. Tréning...

Celý článok
netradičný teambuilding, špeciálny teambuilding, tímová práca armytraining.sk

Charakter kurzov

Každý tréning alebo výcvik má špecifické nároky na vykonanie a zabezpečenie, či samotný priebeh zamestnania. Objednávateľ bude vopred podrobne oboznámený s konkrétnym charakterom zamestnania, ktoré si objednal. Objednávateľ si sám môže zvoliť tvrdosť...

Celý článok
zdravie v lese, armytraining

Kritériá pre vstup účastníkov do tréningu

Na účasť na tréningu sa nevykonávajú žiadne preskúšania. Uchádzač o účasť musí spĺňať tieto kritéria: dobrý momentálny fyzický, psychický a zdravotný stav (na niektoré špecifické výcviky sa vyžaduje potvrdenie o lekárskej prehliadke, nie staršie...

Celý článok
zimne prežitie zmysel a zážitok armytraining

O nás a prečo to všetko robíme?

Asi pred 15 rokmi sa jednoduchý denný turistický výšľap na CHABENEC stal mojou nočnou morou. Počasie sa zhoršovalo celé popoludnie a nakoniec v máji začalo snežiť, silný vietor a k tomu veľmi zamračené počasie...

Celý článok
o nas armytraining, výcvik v zimnom kurze prežitia

O nás

Inštruktori, ktorí pôsobili alebo ešte stále aktívne pôsobia a vzdelávajú príslušníkov ozbrojených zborov Slovenskej Republiky, vás pozývajú vyskúšať si kurzy a zážitky, ktoré v armáde a polícii absolvujú len najlepší z výborných… Alebo len tak...

Celý článok