Charakter kurzov

netradičný teambuilding, špeciálny teambuilding, tímová práca armytraining.sk

Každý tréning alebo výcvik má špecifické nároky na vykonanie a zabezpečenie, či samotný priebeh zamestnania.

Objednávateľ bude vopred podrobne oboznámený s konkrétnym charakterom zamestnania, ktoré si objednal. Objednávateľ si sám môže zvoliť tvrdosť a náročnosť tréningu, ktorý chce absolvovať.

Prečo to všetko robíme?

Všetci účastníci jednotlivých zamestnaní budú vopred poučení o priebehu zamestnania (program zamestnania), bezpečnostných opatreniach, podmienkach vykonania a udelenia certifikátu o absolvovaní. Pred samotným výcvikom podpíšu prehlásenie o tomto poučení a bezpečnosti.

Tréning sa vykonáva nepretržite vo dne a v noci, i počas soboty a nedele vrámci stanoveného programu. Čas na odpočinok a prestávky nie je zarátaný do celkového priebehu zamestnania (viď. program). Tréning je dobrovoľný. To znamená, že v prípade obavy alebo strachu pri plnení nejakej úlohy alebo problematiky, sa účastník kurzu nemusí podrobiť jej absolvovaniu a splneniu. Kedykoľvek na vlastnú žiadosť môže ukončiť tréning.

Priebeh tréningu alebo výcviku:

Úvod/organizačná časť

 1. Objasnenie náplne tréningu,
 2. oboznámenie s prierezom jednotlivých častí,
 3. kontrola osobného materiálu,
 4. poučenie o podmienkach absolvovania tréningu,
 5. všeobecné bezpečnostné opatrenia,
 6. psychologická diagnostika.

Priebeh zamestnania

 1. Tréning podľa časového harmonogramu a rozvrhu tém.

Záver/organizačná časť

 1. Kontrola osobného materiálu,
 2. ošetrovanie materiálu,
 3. psychologická diagnostika,
 4. vyhodnotenie tréningu a odovzdávanie certifikátov.

Rozhodujú skúsenosti

Zistite, čo obsahuje jeden z našich najpredávanejších kurzov Ako prežiť 24 hodín v lese.

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!