Má tréning športovej streľby pre reálnu obranu na ulici význam?

Ľudia spravidla súhlasia len s názormi, ktoré chcú počuť od druhých. A ak im ponúknete aj patričný argument, aby ste sa v diskusii posunuli, spravidla ho rýchle odsunú do zabudnutia, lebo oni majú iné skúsenosti, prípadne tajné info o špeciálnych technikách.

Tak isto to platí aj pre otázku, či športová streľba, nech už je zameraná akýmkoľvek smerom (IPSC, IDPA, defence sooting, Lidová obranná streľba…) má alebo nemá zmysel pre reálnu obranu na ulici.

Vychádzam zo svojej skúsenosti. Mám za sebou množstvo simulácií a streleckých sebaobranných súbojov, aj keď simulovaných. A mám aj skúsenosti inštruktora, ktorý denne pracuje s adeptmi, ktorí sa na obranu so zbraňou poctivo pripravujú (teda nerobia to pre fotočky alebo zážitok). Mám za sebou množstvo kurzov u renomovaných streleckých inštitúcií a istý čas som si skúsil aj športovú streľbu – IPSC alebo taktické športové strelecké preteky, nech už sa volali akokoľvek.

Odpoveď na danú otázku nie je vôbec zložitá.

Áno , športová streľba pripraví strelca na riešenie jednoduchých sebaobranných streleckých situácií aj v reálnom živote.

  1. Bohužiaľ, to je ale len zjednodušený pohľad na danú otázku. Nakoľko je športový strelec podľa mňa pripravený na riešenie len zhruba 25% všetkých situácií, ktoré môžu v realite nastať.

Na základe simulácií a našich meraní sme zistili, že športový, taktický a ani inak pripravovaný strelec nie je schopný reagovať na prekvapivý útok skôr ako za 3-4 sekundy. Teda, ak na jedinca niekto zaútočí prekvapivo a naozaj agresívne, ten to musí najprv „spracovať“ a až potom začne konať. Spravidla začne tasiť po 3 sekundách od zahájenia útoku. V takom prípade ide rýchlosť streľby bokom a je nepodstatná. Lebo nikdy nestihne vytasiť a vystreliť rýchlejšie, ako nastal útok.

  • Inak to je, ak je útok predpokladaný. Teda obranca – strelec si počas stupňujúcej sa agresie vyberie sám moment, kedy tasí. V duchu sa rozhodne, tasí a spravidla urobí to, čo má nacvičené. Ale podmienkou je dokázať udržať svoju psychiku (paniku) na takej hladine, že dokáže obranca jednať.

Ak obranca stratí hlavu, je v takom strese, že nie je schopný konať a zlyhá. A športová streľba, i keď to mnohí tvrdia, podľa našich meraní nepripraví obrancu na takýto stres a efektívne spracovávanie stresu. Tá hrozba, ktorá spôsobí stres, je úplne iná ako stres zo súťaže. A navyše, nemáte toľko času na prípravu či iné mechanizmy, ktoré môžete využiť na spracovanie daného stresu ako pri súťaži.

Ale aj tak v tomto prípade rozhoduje, čo máte nacvičené, teda športový obranný postup na súťaže, takticko – obranný postup alebo iný. A každý z nich vám zabezpečí pomerne slušné možnosti realizácie obrany smerujúce k pozitívnemu výsledku.

  • Čo je ale už zložitejšie, je riešenie neprehľadnej sebaobrannej situácie, pri viacerých útočníkoch alebo v neprehľadnom prostredí. Napríklad keď je v priestore niekoľko ozbrojených strelcov a vy neviete, kto je obranca a kto človek, ktorý vám chce pomôcť. Alebo kto je policajt v civile a kto je páchateľ.

V takom prípade všetky naše merania skončili pre športových strelcov takzvaným sústrelom. Teda páchateľ aj obranca boli zasiahnutí niekoľkokrát.

Čo to v konečnom dôsledku znamená?

Že síce páchateľ bol eliminovaný, ale obranca pritom hrdinne zahynul.

Prečo?

Odpoveď je jednoduchá. Krytie… Teda obranca sa vôbec nekryl alebo nepohyboval, lebo to nemal zakódované v hlave a vo svojom výcviku. Realizoval obranu v rýchlosti tasenia, rýchlosti streľby a v presnosti, ale to mu pri obrane na útočníka, ktorý je na podobnej úrovni, nestačilo.

Zjednodušene povedané, ak trénujete na situácie, kde páchateľ stojí a čaká na zásah (stojaci terč niekde na súťaži), vašou úlohou je ho trafiť čo najpresnejšie, za čo najrýchlejší čas. Skĺzavate k základnej chybe brutálneho podcenenia situácie a útočníka. Terč vám totiž nikdy nepovie, kde ste urobili chybu a že to robíte zle alebo že ste voči nemu boli „pomalší“.

Aké je riešenie?

Riešením sú strelecké simulácie, kde naozaj útočník je osoba premýšľajúca, realizujúca pohyb a má rovnaké možnosti a motiváciu ako obranca. Ale pozor, nie sú simulácie ako simulácie.

O tom ale niekedy nabudúce…

Lebo poslednú myšlienku by som tu chcel ešte upriamiť na takéto komentáre:

„….ukáž F.A.S.T. 2 x po sebe a El Presidente alebo Mozambiq či iné drily, napr. tasenie z aiwb a 3 na telo a 2 na hlavu…“

Či komentár  “…človek, ktorý nemá ani poňatia o stabilite a efektivite/ekonómii pohybu, z ktorej plynie rýchlosť a ktorý je to total amatér, ktorý sa poriadnym športovým výsledkom nepriblíži ani omylom (je to fyzikálne i anatomicky nemožné s takýmto štýlom streľby). A o nejakom dobrom výkone na dynamickom parkúre naviac nemôže byť ani reč, by sa nemal vyjadrovať a hlavne učiť…“

Tu jednoznačne platí, že nepresvedčíte človeka, ktorý je presvedčený o svojej pravde a nikdy si nič iné ako športovo – strelecké drily neskúsil. V strese a panike, môžete mať nacvičené čokoľvek, ale iste na to zabudnete a nebudete postupovať v súlade s ekonomikou pohybu alebo dynamickým streleckým postupom.

Ak to chcete zažiť, urobte si malý pokus. Do stredu strelnice si dajte dve autá. Vzdialené od seba cca 10 m. Zároveň presne v strede medzi nimi určite bod a označte si ho napr. kuželkou. A k nej postavte obrancu. Zoberte ďalších 4 strelcov a umiestnite každého z nich samostatne 3 m pred a za auta. Teda sú v bočných postaveniach ale nekryjú sa za autá. A zároveň to majú zhruba 10-8 m smerom k obrancovi, ktorý je v strede. Teraz stačí dať povel timerom. Dovolené je všetko: aj pohyb, aj streľba, teda čokoľvek vymyslia strelci a obranca. (Samozrejme, strieľajte FX strelivom alebo kľudne použite airsoft pištole, na 10 m majú rovnakú presnosť ako reálne zbrane.)

1 variant) Obranca sa bráni a strelci sa snažia trafiť obrancu, sú teda v pozícii útočníkov.

2 variant) Obranca sa bráni a jeden zo strelcov je určený ako útočník, ostatní sú určení ako nezúčastnené osoby, ktoré ale môžu pomôcť obrancovi. Podmienka je, aby ani jeden z účastníkov streleckej situácie nevedel, kto bol určený ako útočník. (Alebo iná varianta kde 2 sú útočníci a 2 sú nezúčastnené osoby.)

A natočte si to… Potom si odpovedzte na otázky.

  • Ako tasil obranca?
  • Kam smeroval pohyb obrancu?
  • Koľko útočníkov zasiahol, kým sám dostal zásah?
  • Ako držal zbraň pri pohybe? Využíval úsporné pohyby? Streľba bola efektívna? Mal prehľad o situácii a pod.?

Nemusím byť pri vás, keď budete realizovať toto cvičenie, ale odpovede poznám…

A toto cvičenie je ľahké, lebo všetci začínajú naraz (na signál timera alebo výstrelu rozhodcu), realita je, že povel k obrane bude vždy dávať útočník/ útočníci výstrelom priamo na obrancu. A to už je podstatne ťažké cvičenie.

No čo, skúsite si ho?

Napíšte mi svoje pozorovania a aj to, aký ste mali pocit z takejto obrany voči všetkým strelcom v priestore.

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!