Naši inštruktori

Inštruktori sú odborne zdatní pedagógovia s veľkou praxou v danom obore. Pôsobili alebo ešte stále v súčasnosti pôsobia ako externí inštruktori (tréneri) pre príslušníkov OS SR v oblastiach špeciálneho alebo špecializovaného výcviku. Prísne dodržujú zásady ochrany utajovaných skutočností.

jozef gandžala

Ing. Jozef GANDŽALA

Lektor, školiteľ, poradenstvo v oblasti výcviku a vzdelávania…
Zameriava sa na bezpečnosť, vyšetrovanie, streľbu a ochranu či právnu problematiku daných oblastí.
Patrik Žitník armytraining

Ing.Patrik Žitník

Odborný garant špeciálneho výcviku Lektor, školiteľ, poradenstvo v oblasti výcviku a vzdelávania…
Zameriava sa na prežitie, streľbu, taktiku, potápanie, lezenie a metodické postupy pre rôzne stupne výcviku.

Ing. Pavol Košťan

Konzultant, lektor, kauč v oblasti vzdelávania a výcviku
Zameriava sa na manažérske tréningy, teambuilding, metodické postupy, fyzickú prípravu.

Miroslav Dolinský

Strelecký inštruktor na systém ISDS
Zameriava sa na obrannú streľbu.

Mirec

Inštruktor lanových techník, techník práce vo výškach a prežitia v prírode.
Zameriava sa na oblasť lezenia a technického lezenia, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Zároveň sa venuje prežitiu v prírode a zdravotníckym technikám ako zdravotník alebo záchrannár.

Pavel Dang

Obranná streľba a BJJ
Zameriava sa na obrannú streľbu a je inštruktorom BJJ, kde sa venuje obrane na zemi.

Ing.Imrich Szolik

Inštruktor prežitia
Zameriava sa na prežitie a jeho aspekty v civilnom prostredí. Dlhoročný účastník kurzov u ARMYTRAINING, z ktorého sa nakoniec vyprofiloval výborný inštruktor.

Peter Antalov

Inštruktor prežitia.
Zameriava sa na prežitie a jeho aspekty v civilnom prostredí.

Mgr. Želmíra NEMCOVÁ, MBA

Lektor, konzultant v oblasti stressmanažmentu
Zaoberá sa extrémnou psychickou záťažou, zvládaním krízových situácií a stressmanažmentom.

Našim krédom je nepretržité vzdelávanie sa!

Tu všade sme po odchode z armády  absolvovali výcvik!

CENTRUM VÝCVIKU LEŠT SK

DEFENSIVE COMBAT SHOOTING SK

CWS TACTICAL SK

AKADEMIA AEGIS CZ

RBSD OLOMOUC CZ

RESPOND ACADEMY SK

SFEG SK

Special Gear SHOP

KALAH CZ

KACU GROUP CZ

MOUNTAIN ADDICTION SK

HARD TASK

CZ

PEŤKOVA ŠKOLA STRIEĽANIA

PALADIN ACADEMY CZ

Ďakujem inštruktorom a vycvikovým akadémiam za to, že nás na svojich kurzoch nechali cvičiť a niečo užitočné ma naučili.