Naši inštruktori

Inštruktori sú odborne zdatní pedagógovia s veľkou praxou v danom obore. Pôsobili alebo ešte stále v súčasnosti pôsobia ako externí inštruktori (tréneri) pre príslušníkov OS SR v oblastiach špeciálneho alebo špecializovaného výcviku. Prísne dodržujú zásady ochrany utajovaných skutočností.

jozef gandžala

Ing. Jozef GANDŽALA

Lektor, školiteľ, poradenstvo v oblasti výcviku a vzdelávania…
Zameriava sa na bezpečnosť, vyšetrovanie, streľbu a ochranu či právnu problematiku daných oblastí.
Patrik Žitník armytraining

Ing.Patrik Žitník

Odborný garant špeciálneho výcviku Lektor, školiteľ, poradenstvo v oblasti výcviku a vzdelávania…
Zameriava sa na prežitie, streľbu, taktiku, potápanie, lezenie a metodické postupy pre rôzne stupne výcviku.

Michal Huťka

Lektor, školiteľ, poradenstvo v oblasti výcviku a vzdelávania…
Zameriava sa na prežitie, taktiku, zdravotné postupy pri poskytovaní prvej pomoci.

Ing. Pavol Košťan

Konzultant, lektor, kauč v oblasti vzdelávania a výcviku
Zameriava sa na manažérske tréningy, teambuilding, metodické postupy, fyzickú prípravu.

Bc. Zuzka Michalíková

Zákaznícka podpora
Na nej to celé stoji a padá. Organizácia behu objednávok, tok informácií o kurzoch a plánovaných akciách.