Naši inštruktori

Ing. Jozef GANDŽALA


Lektor, školiteľ, poradenstvo v oblasti výcviku a vzdelávania…

jozef gandžala
Dosiahnuté vzdelanie:

1985 – 1989: Vysoká vojenská letecká škola v Košiciach

 

Kurzy a školenia:

1989 – 1990: Automatizovaný systém velenia vojskám, Vojenská akadémia v Brne, Česká republika.,

1996 – 1996: Špecializačný kurz výkonu poriadkovej polície;

2000 – 2000: Špecializačné policajné štúdium v odbore „Bezpečnostná služba“,  zameranie – kriminálna polícia;

2003 – 2004: Výcvik na inštruktora boja z blízka,

2005 – 2005: Kurz nemeckého jazyka, Akadémia ozbrojených síl Viedeň, Rakúsko;

2007 – 2009: Štúdium pedagogiky, doplnkové pedagogické štúdium

2010 –         : Doktorandské štúdium na Katedre bezpečnostných štúdii, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB   B. Bystrica.

 

Pracovné skúsenosti:

2013 –         : Spolumajiteľ firmy MILPOL s.r.o. – zodpovedný za oblasť výcviku

2011 – 2013: Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku

2010 – 2011: Súkromný podnikateľ

2005 – 2009: Veliteľ Centra výcviku a kynológie vojenskej polície, tvorba a realizácia stratégii pre prípravu a výcvik príslušníkov rezortu ministerstva pre výkon bezpečnostných činností, vrátane zahraničných misii;

2003 – 2007: Prísediaci sudca Vojenského obvodného súdu, Banská Bystrica

2000 – 2005: Vojenská polícia, plánovanie, organizácia a riadenie bezpečnostných operácii na teritóriu, tvorba bezpečnostných stratégii a vyhodnocovanie ich účinnosti, spolupráca i inými bezpečnostnými službami;

1991 – 2000: Vojenská polícia, priamy výkon činnosti pri odhaľovaní a šetrení  trestnej činnosti, vynucovanie poriadku a disciplíny u vojakov, ochrana osôb a majetku Ministerstva obrany;

1989 – 1991: Skupina bojového velenia letectvu, 1. Armáda, Příbram, Česká republika, organizovanie a riadenie spolupráce letectva a pozemných síl v pásme operácii armády, priama zodpovednosť v pásme divízie;

 

Iné:

  1. držiteľom bezpečnostnej previerky stupňa Tajné, vrátane medzinárodnejprevierky NATO SECRET
  2. aktívna účasť v rámci CEX UMB B.Bystrica (Centrum excelentnosti v boji proti terorizmu)
  3. inštruktor streľby a boja z blízka (štátne skúšky)
Patrik
Pavol
michal huťka
Michal