Vojenský kurz prežitia

Tento článok bol publikovaný v časopise obrana v roku 2007. Takto nejako vyzeral kurz prežitia, ktorý som organizoval so svojimi kolegami vo Výcvikovom stredisku MO SR Lešť, kde som pôsobil ako Riaditeľ oddelenia výcviku a zástupca riaditeľa výcvikového strediska pre oblasť výcviku a zároveň som aktívne vzdelával na kurzoch.

Môžete si porovnať civilné prežitie a prežitie pre profesionálov. Samozrejme s trochou predstavivosti. Samotný kurz mal dve časti. Prežitie pre profesionálov trvalo 14 dní letná časť a 14 dní zimná časť. Absolvent kurzu musel mať splnené obe časti. Inak nedostal certifikát a ukončení kurzu.

Za celý čas jednej časti kurzu spali jeho účastníci v posteliach len 3 noci. Prvú a poslednú a medzi tým len noc pred samotným preskúšaním. Počas kurzu prešli zhruba 250 km. Celý kurz bol modifikovaný ako 10 dňová výuka a vzdelávanie v teréne bez prestávok a samostatného 4 dňového preskúšania, kedy účastníci mali pri sebe len zápalky a nôž a museli splniť predpísané úlohy s námetom návratu do vlastnej zóny. Takže celé to bolo nastavené ako pohyb v nepriateľskej zóne a samozrejme boli v určitej časti „lovení“.

Kto chcel pokračovať na inštruktora a vzdelávať v tejto oblasti, musel byť absolventom kompletného 28 dňového prežitia a musel sa zúčastniť ako pomocný inštruktor na ďalšom 28 dennom behu (leto a zima), kde pod dohľadom certifikovaných inštruktorov musel spracovávať potrebné písomnosti, odučiť (od prednášať) aspoň 20 výcvikových hodín, naučiť sa na skúšky metodické postupy a naplánovať na mape celé samostatné cvičenie v trvaní 5 výcvikových dní s kompletnou písomnou časťou o prednáškach a logistike realizácie jeho priebehu.

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!