Kategória: Publikovali sme

prežitie v meste armytraining blog

Kolaps, katastrofa a psychologické zákonitosti

Na žiadnu situáciu sa nedá 100% pripraviť, ale môžeme si osvojiť niektoré vedomosti a zručnosti, ktoré nám uľahčia zvládať náročné situácie. Tým, že máme určité vedomosti, skúsenosti, zručnosti, nadobúdame isté sebavedomie,...

Celý článok
zdravotna starostlivosť po kolapse armytraining blog

Zabezpečenie zdravotnej základnej pomoci počas prežitia

Zabezpečenie zdravotnej základnej pomoci bude trápiť asi všetkých, keď si uvedomia svoje obmedzené možnosti pri pohrome alebo kolapse.  V prípade zlyhania celkového spoločenského systému v rámci regiónu alebo veľkej oblasti je nutné...

Celý článok
núdzova strava armytraining blog

Núdzové stravovanie

Strava sama o sebe patrí medzi veľmi dôležité otázky prežitia. I napriek svojej dôležitosti je nutné si však uvedomiť, že pri krátkodobom prežití (myslené do 5-6 dní) je strava druhoradým faktorom, ktorý vás...

Celý článok
kolaps, vojna armytraining blog

Nastal kolaps. Čo teraz? (pokračovanie)

Situácia 2:  Hrozí bezprostredné ohrozenie, nič nefunguje a okolie je zničené tak, že neumožňuje vašu existenciu v danej lokalite. Za tejto situácie v danom priestore, myslené priestor priamo zasiahnutý pohromou, je nutné myslieť...

Celý článok
kolaps, vojna armytraining blog

Nastal kolaps. Čo teraz?

Čo, ak sa niektoré z čiernych predpovedí splnia a naozaj sa stane niečo, čo bude mať vážny dopad na celú spoločnosť? Čo, ak naozaj to niečo spôsobí chaos a extrémne rýchle zmeny v celkovom fungovaní...

Celý článok
jedlo v núdzi armytraining blog

Ako sa pripraviť na kolaps?

Ja viem, pesimistické reči o kolapse spoločnosti, krachu ekonomiky alebo ďalšej svetovej vojne počúvame čoraz častejšie a spravidla nás to znervózňuje. Aj ja si občas pomyslím o človeku, ktorý o tom hovorí s očami široko...

Celý článok
survival, prežitie armytraining blog

Survival – prežitie – sebazáchova

Dnes veľmi atraktívna a často spomínaná téma prežitia a to nielen preto, že sa vždy nájde niekto, kto predpovedá koniec sveta, veľký globálny konflikt alebo rozpad svetovej ekonomiky, ale aj kvôli tomu,...

Celý článok