Kategória: Publikovali sme

núdzova strava armytraining blog

Núdzové stravovanie

Strava sama o sebe patrí medzi veľmi dôležité otázky prežitia. I napriek svojej dôležitosti je nutné si však uvedomiť, že pri krátkodobom prežití (myslené do 5-6 dní) je strava druhoradým faktorom, ktorý vás...

Celý článok
kolaps, vojna armytraining blog

Nastal kolaps. Čo teraz? (pokračovanie)

Situácia 2:  Hrozí bezprostredné ohrozenie, nič nefunguje a okolie je zničené tak, že neumožňuje vašu existenciu v danej lokalite. Za tejto situácie v danom priestore, myslené priestor priamo zasiahnutý pohromou, je nutné myslieť...

Celý článok
kolaps, vojna armytraining blog

Nastal kolaps. Čo teraz?

Čo, ak sa niektoré z čiernych predpovedí splnia a naozaj sa stane niečo, čo bude mať vážny dopad na celú spoločnosť? Čo, ak naozaj to niečo spôsobí chaos a extrémne rýchle zmeny v celkovom fungovaní...

Celý článok
jedlo v núdzi armytraining blog

Ako sa pripraviť na kolaps?

Ja viem, pesimistické reči o kolapse spoločnosti, krachu ekonomiky alebo ďalšej svetovej vojne počúvame čoraz častejšie a spravidla nás to znervózňuje. Aj ja si občas pomyslím o človeku, ktorý o tom hovorí s očami široko...

Celý článok
survival, prežitie armytraining blog

Survival – prežitie – sebazáchova

Dnes veľmi atraktívna a často spomínaná téma prežitia a to nielen preto, že sa vždy nájde niekto, kto predpovedá koniec sveta, veľký globálny konflikt alebo rozpad svetovej ekonomiky, ale aj kvôli tomu,...

Celý článok