Zabezpečenie zdravotnej základnej pomoci počas prežitia

zdravotna starostlivosť po kolapse armytraining blog

Zabezpečenie zdravotnej základnej pomoci bude trápiť asi všetkých, keď si uvedomia svoje obmedzené možnosti pri pohrome alebo kolapse.  V prípade zlyhania celkového spoločenského systému v rámci regiónu alebo veľkej oblasti je nutné nazerať na daný problém z dvoch východiskových hľadísk. Každé dané hľadisko má výrazný vplyv na naše správanie sa v danej oblasti.

O čiastočnom zabezpečení môžeme hovoriť vtedy, ak v danej oblasti budú pôsobiť zložky civilnej ochrany armády alebo červeného kríža. V takom prípade je nutné si uvedomiť, že aj napriek tomu zdravotná pomoc bude veľmi obmedzená a poskytnutie zložitejších alebo náročných lekárskych zákrokov na danom mieste nebude možné. Zložitejšie alebo náročnejšie liečebné procesy sa budú podriaďovať podmienkam a materiálnym možnostiam. Ani v prípade dostupnosti takejto pomoci sa netreba spoliehať na to, že bude dostupná pre každého. Spravidla sa bude jej poskytnutie hodnotiť z hľadiska potrieb a priorít. Príklad si môžeme odvodiť zo súčasných konfliktov, kde je napr. zdravie vojaka cennejšie ako u bežného občana, a tak sa aj pristupuje v hodnotení v prípade jej okamžitého poskytnutia a samozrejme aj k výške nákladov a nárokov na jej poskytnutie. Preto je nutné to mať vždy na pamäti a svoje zdravie nepreceňovať.

Viete, čo si máte minimálne zobrať so sebou do batohu, ak sa niekde chystáte?

Moderná medicína, ktorá je závislá na vyspelých technických prostriedkoch, pracuje v princípe na prevoze pacientov do centra odbornej lekárskej starostlivosti, čo samo o sebe nemá v prípade fungujúcej spoločnosti žiadny vplyv na poskytnutie vyspelej zdravotnej pomoci. Bohužiaľ však v prípade, že takéto centrá prestanú pracovať, je tu veľký problém. V prípade, že takéto centrum nebude dostupné, klesne poskytovanie zdravotnej pomoci na základné úkony.

Pri prípade celkového a veľkého kolapsu, kde nemôžeme uvažovať ani o čiastočnom zdravotnom zabezpečení sa, problematika udržania a znovuzískania zdravia bude predovšetkým o odbornej, základnej materiálovej pripravenosti a prevencii. V podstate sa musíte spoľahnúť v oveľa väčšej miere sami na seba.

Je samozrejme možné, že sa dostanete do styku s osobami, ktoré pôsobili v zdravotnom systéme. Majú veľké vedomosti a skúsenosti, ale budú mať obmedzené možnosti. Kvalita a úspech ich práce potom bude záležať na materiálnom vybavení, ktoré budú mať k dispozícii. Takže v danej situácii všetci, aj medicínsky nevyškolení, budú musieť riešiť svoje zdravie. Tí uvedomelejší ešte skôr, ako začnú mať zdravotné problémy.

Výhodou oproti liečebným postupom v minulosti je vyššie povedomie ľudí o pôvode a šírení chorôb, význame hygieny, prístupu k rôznym zraneniam, zmysel sterilného a vzdušného prostredia a izolácie od zdravých členov skupiny. Nevýhodou je strata znalostí z ľudového liečiteľstva spôsobená jej nepotrebnosťou vo veku farmakologického priemyslu a dostupnosti zdravotníckej starostlivosti. Je jasné, že pri nedostatku farmaceutík bude zasa nutnosťou začať využívať na prevenciu a aj liečenie prostriedky bežne dostupné v prírode.

Viete, ako správne postupovať pri volaní o pomoc na tiesňovej linke?

Zamerajme sa trochu bližšie na prevenciu a na bežné choroby, keďže bežný človek asi nebude schopný vyriešiť zložité poranenia a choroby. Za základ považujeme hygienu všeobecne. Dodržiavaním hygieny môžeme predísť porušeniu pokožky ako prvej bariéry proti narušeniu vnútorného prostredia, prítomnosti parazitov (vonkajších aj vnútorných) alebo sekundárnej kontaminácii stravy a vody.

Problémom budú epidémie. Na zabezpečenie improvizovanej hygieny môžeme použiť bežne dostupné veci, ako sú slnečné žiarenie, vietor, prevarená voda, moč, popol a aktívne uhlie. S trochou vedomostí aj mydlo (veľmi zjednodušene zvarené tuky + popol), šampóny z rastlín s vysokým obsahom saponínov (listy brezy, mydlica, lipkavec, sedmokráska), krvavec, kuklik, mäta a mnoho ďalších.

Rastliny môžeme použiť výhodne aj ako repelenty (šalvia, vratič, palina…) alebo dezinfekčné roztoky s antibakteriálnymi účinkami (cesnaky, slez, lopúch, chmeľ, alchemilka). Vlasy by mali byť ostrihané nakrátko kvôli zabráneniu prítomnosti parazitov a celkovému spevneniu pokožky vlasovej časti hlavy. Nechty takisto krátke. Koža čistá a suchá, primerane vystavovaná Slnku. Ruky čisté kvôli už spomínanej kontaminácii stravy a vody. Dôležitá je starostlivosť o ústnu dutinu. Bolesť zubov a prítomnosť aftov prestáva byť dekoračná záležitosť v momente, keď nie ste schopný prijímať a spracovať potravu.

Konzumácia pokazeného, jedovatého alebo len infikovaného jedla/vody vám minimálne spôsobí bolesť a pripraví vás o tekutiny a morálku. V tomto momente je znalosť využitia aktívneho uhlia, možnosť nariedenia obsahu žalúdka a dávenie výhodou.

Získavanie a úprava vody

V poslednom rade nesmieme zabudnúť na oblečenie, ktoré je možné ošetrovať. Napríklad vyvarením, vymrazením, zbavením parazitov v mravenisku (mravca vyklepete, voš nie), opraním a vysušením na Slnku.

Pri bežných ochoreniach alebo problémoch sa môžeme uchýliť k ľudovej lekárni a bylinkám. Na zníženie horúčky sú známe účinky kôry bukov, dubov, menej už vŕby. Podobné recepty v podobe odvarov, čajov či obkladov sa využívajú pri bolestiach hrdla, svalov, pálenia oči, upchatého nosa. Pre väčšinu starších všetko bežné veci. A pre vás?

Vždy treba rátať s možnosťou prenosnej choroby a s možným vznikom epidémie v skupine. Preto treba postihnutého vhodne izolovať od zdravých členov skupiny.

V prípade, že už dôjde k poruche zdravia sa bežný človek zameria skôr na príznaky (bolesť, horúčka, hnačka, krvácanie) ako na celkové posúdenie stavu a určenie príčiny a následne liečby. Pre tieto stavy je dobré poznať zásady prvej pomoci (zastavenie krvácania, resuscitácia, bezvedomie, šok, fixácia zlomenín, heimlichov manéver, objavenie a ošetrenie omrzlín, podchladenie, popáleniny), ale aj zložitejšie úkony ako možnosť vrátenia kĺbu späť do puzdra alebo ošetrenie otvorenej zlomeniny.

To znamená, že dnes vyučovaná prvá pomoc počítajúca s modernými diagnostickými a liečebnými postupmi je nedostatočná. Keďže nebude k dispozícii žiadna nemocničná starostlivosť, je dobré poznať liečivé rastliny a ich použitie v klimatickom pásme, v ktorom sa nachádzate alebo do ktorého sa chcete dostať.

Starostlivosť o chorého žiaľ nebude končiť príchodom sanitky a je treba pripustiť, že v prípade náročných poranení ošetrenie nebude úspešné a človek za väčších či menších bolestí zomrie. Môže sa stať, že za určitej možno špecifickej situácie, si budete musieť položiť otázku ako ďalej, pretože trpiaci človek zdržuje skupinu, vyžaduje zvláštnu opateru, je bezpečnostným rizikom pre zdravých a demoralizuje zvyšok skupiny. Takže?

Asi si budete musieť odpovedať na tieto otázky:  Aké mám možnosti na potlačenie bolesti? Aké poznám prírodné látky ovplyvňujúce vedomie človeka? Vyhovieť alebo nevyhovieť pri prosbe o ukončenie trápenia? I keď sa vám možno tieto jednoduché otázky zdajú trocha nemorálne, je nutné si uvedomiť, že, okrem zmeny náhľadu v danej situácii na zdravotnícku starostlivosť a opateru o chorých či zranených, sa vážne budete zaoberať aj zmenou vašej filozofie, náhľadu na nové hodnoty a život okolo vás.

Kurzy, kde sa môžete zdokonaliť v zručnostiach prežitia nájdete v našej ponuke. Je len na vás či to skúsite a naučíte sa niečo potrebné, čo vám môže vždy pomôcť.  Ak chceš vedieť viac, klikni na tlačítko!

Autor: Ing.Patrik Žitník, Michal Huťka

Článok bol publikovaný v časopise ZEM a VEK  (článok  6 z 15)

Zaujímate sa o obrannú streľbu?

Poviem vám tri hrubé chyby, ktoré robíte pri svojom nácviku reálnej obrany  so zbraňou, o ktorých možno ani netušíte!

Chcete vedieť, aké?

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!