Rozhodujú skúsenosti

skusenosti z bojových hier armytraining blog

Na každú krízovú situáciu existuje niekoľko variant riešení, ale len niektoré sú tie správne. Ako ich spoznať? Ako z množstva vedomostí a zručností, ktoré ste pri svojom vzdelávaní pochytili, vybrať tú, ktorá vám zabezpečí riešenie krízy pri vašom čo najmenšom ohrození a s najlepším možným výsledkom?  Odpoveďou sú vaše skúsenosti, tie vám vždy uľahčia situáciu a dajú návod na jej riešenie.

Z pohľadu prežitia a jeho jednotlivých problematík, o ktorých sme si písali v predchádzajúcich kapitolách, nie je až tak dôležité vedieť všetky spomenuté problematiky do jednotlivých detailov, ako vedieť ich efektívne a v pravý čas použiť. Z nášho pohľadu je jasné, že ak niečo chceme využiť, musíme to najprv poznať a vedieť vykonať alebo zrealizovať. Nemenej dôležitou vecou je celkové nacvičenie jednotlivých kombinácií rôznych spôsobov a rozhodnutí v krízovej situácii. Ak ste zvládli prvý a základný krok, teda osvojili si množstvo potrebných zručností a vedomostí, ste pred krokom číslo dva.

Tento krok sa často podceňuje a zanedbáva. Čo v konečnom dôsledku ochudobňuje kvalitu vedomostí, ktoré ste tvrdým tréningom alebo výcvikom získali. Daným krokom je vytváranie cvičných situácií, kde by ste boli nútený využiť množstvo svojich novo osvojených vedomostí za krátky čas, v stresových situáciách a hlavne v kombinácii s inými podmienkami, než boli tie, v ktorých ste svoje zručnosti a vedomosti získavali. Zmyslom je spájať všetky vedomosti do jedného celku a nebrať ich ako niečo samostatné a uzavreté.

Viete ČO a AKO trénovať, ak chcete zvládnuť obrannú streľbu?

Podmienkou vytvárania týchto situácií pre potreby plnohodnotného tréningu je zakomponovanie niektorých obmedzujúcich faktorov ako sú hlad, čas, spánková deprivácia, obmedzená výstroj, východisková situácia, ročné obdobie alebo vývoj počasia.

Prvoradým cieľom je spoznanie samého seba a hlavne spoznanie svojich reakcií na rôzne podnety a stresové stavy. Druhým nemenej dôležitým cieľom, je získanie skúseností z vývoja danej situácie, jej stupňovania sa a vyvrcholenia. Poznatky z vašich rôznych pokusov zvládnuť tieto rôznorodé situácie vám vždy v budúcnosti dobre napomôžu sa zorientovať a následne sa správne rozhodnúť.

Postupnosť cvičných situácií je samozrejme daná ich náročnosťou a mali by na seba nadväzovať. Povedzme, že sa venujem problematike prežitia a zvládania krízových situácií dlhšiu dobu (cca. 6 mesiacov). Mojim cieľom je získanie sebestačnosti, samostatnosti, fyzickej a psychickej odolnosti, zručnosti v používaní zbraní, pohybe v teréne, orientácii v problematike osobnej ochrany, bezpečnosti  súkromia a podobne. Po získaní základných vedomostí a zručností v daných problematikách sa ich snažím začať využívať v simulovaných komplexných tréningoch. Ako jedným z prvých sa rozhodnem realizovať pochod podľa mapy a buzoly aspoň na 10 km v teréne, kde nie sú vyznačené žiadne turistické trasy.

Charakter kurzov

Ďalší tréning je zameraný na prespanie s minimom výbavy. Nasleduje nočný pochod aspoň na 10 km s následným prespaním v prírode. Potom trojdňový tréning s prespaním bez spacáku a zameraný na výrobu prostriedkov denného použitia, prípravu stravy a nápojov. Zaujímavosťou bude prežiť 24 hodín v neznámom alebo málo známom stredne veľkom meste bez akejkoľvek výbavy a finančných prostriedkov. Ozajstnou skúškou bude nechať sa „loviť“ a skúsiť prežiť základný fyzický a psychický nátlak pri zajatí alebo vypočúvaní. Tri dni zavretý v tmavej malej pivnici bez hodiniek a možnosti všetkých hygienických potrieb určite dostatočne natrénuje psychiku.

Je množstvo ďalších situácií spojených s bojovými umeniami, streľbou a inými potrebnými zručnosťami, ktoré by sme si takto mohli ďalej modulovať. Samozrejme, tieto situácie je nutné držať pod kontrolou precíznym plánovaním, pri ktorom rátame so všetkými možnými variantmi vývoja situácie. V prípade podcenenia plánovania môžu vzniknúť nepredvídateľné komplikácie s rôznymi až nechcenými následkami. Pri plánovaní netreba zabúdať na nosné prvky ako sú body rozhodnutia, ústupová trasa alebo spôsob ukončenia a časová rezerva. Vždy by ste mali mať na pamäti, že nie je hanba si položiť základné otázky typu „Má zmysel ďalej pokračovať?“, „Stíham to?“.  Cieľom je totiž získať skúsenosti a nie za každú cenu riskovať…

Zvládanie tréningových situácií samostatne je menej zaťažujúce, ale o to viac psychicky náročnejšie i napriek tomu, že viete, že ide práve o výcvik. V prípade, že takéto aktivity budete realizovať v nejakej skupine, je takýto tréning viac zaťažujúci o zodpovednosť za ostatných účastníkov, ale oveľa menej psychicky a motivačne náročný, nakoľko vzájomná blízkosť a pocit spolupatričnosti či pomoci je vždy upokojujúci.

Ako som sám seba strelil plynovou zbraňou!

Ak si sami neviete vytvoriť potrebnú situáciu alebo tréning na vyskúšanie si vašich poznatkov a získanie cenných skúseností, máme niekoľko možností.

  • Nájdite podobnú skupinu osôb, ktoré majú podobné zmýšľanie a vzájomne si takéto situácie vytvárajte.
  • Akákoľvek bojová hra, i keď to znie divne, je dobrý prostriedok na získanie skúseností. V prípade, že je to hra spojená s využívaním zbraní (akýchkoľvek „značkovačov“), získate neoceniteľné skúsenosti v správaní sa v situáciách, kde sa používajú zbrane, lebo situácie a ich riešenie, ktoré tam vznikajú vychádzajú z rovnakých zásad a princípov. Nehovoriac o tom, že bez skúsenosti z pohybu v teréne, topografie a nocovania v prírode sa nezaobídete.  Navyše pri tom je tá správna dávka stresu a adrenalínu.
  • Staňte sa členom akéhokoľvek záujmového spoločenstva smerovaného k prírode a športu. Dlhými túrami vo vysokohorskom prostredí, horolezectve, činnosti v skautingu alebo aktívnou pravidelnou účasťou na akýchkoľvek aktivitách v prírode zažijete situácie, ktoré vás určite poučia.
  • Nechajte to na profesionálov a zaplaťte si nejaký zážitok alebo náročný tréning.

Na záver je nutné pripomenúť, že to, čo ste sa naučili pred 6 mesiacmi a aktívne ste to nepoužívali, nech je to čokoľvek, ste s istotou zabudli alebo ste stratili potrebnú zručnosť. Z tohto dôvodu je nutné dané vedomosti, ktoré ste získali, pravidelne využívať alebo sa k nim raz za čas vrátiť. Napríklad aj ako recesiu pri opekačke s priateľmi. Na druhej strane pocit strachu, paniky alebo stresu, ktorý ste už raz skúsili, vám vždy ostane v pamäti a tá skúsenosť či spomienka vám jasne dá najavo vaše hranice a smer, ktorým by ste sa mali uberať, ak sa situácia začne opakovať.

Kurzy, kde sa môžete zdokonaliť v rôznych zručnostiach pre zvládnutie krízových situácii nájdete v našej ponuke. Je len na vás či to skúsite a naučíte sa niečo potrebné, čo vám môže vždy pomôcť.  Ak chceš vedieť viac, klikni na tlačítko!

Článok bol publikovaný v časopise ZEM a VEK  (článok 14 z 15)

autor: Ing. Patrik Žitník

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!