Prečo nie ste pred búrkou v 100 % bezpečí ani doma?

ochrana pred burkou v meste armytraining blog

Búrka sama o sebe, ak ste niekde v teple vášho domova, nikomu nemôže uškodiť. Je to však pravda? Je nutné si uvedomiť, že pred búrkou nemusíte byť 100% v bezpečí ani v budove.

Survival – prežitie – sebazáchova

Viete, že blesk je :

 • napätie 100 miliónov voltov,
 • prúd desiatky tisíc ampérov,
 • teplota hlavného kanála blesku je do 30 000 °C,
 • rýchlosť blesku 10 000 až 100 000 km/s.

Vzdialenosť búrky:

 • svetlo sa šíri rýchlosťou 300 000 km/s,
 • zvuk sa šíri približne rýchlosťou 0,33 km/s.

Zásah bleskom môže spôsobiť:

 • popáleniny: vonkajšie, vnútorné,
 • poruchy vedomia až bezvedomie,
 • poruchy centrálnej nervovej sústavy,
 • narušenie činnosti srdca, resp. zástavu srdcovej činnosti,
 • zástavu dýchania,
 • zlomeniny dlhých kostí,
 • sekundárne zranenia po pádoch alebo odhodení do strany tlakovou vlnou,
 • šok.

V súčasnej dobe vplyvom globálneho otepľovania sa bude zvyšovať intenzita búrok. Ak blesk udrie v blízkosti domu alebo do vedenia, elektrický výboj môže vniknúť elektrickými vodičmi (elektrické rozvody v budove, káblová televízia, telefónne káble a pod.) do budovy. Je to veľmi nebezpečné. Sú prípady, keď elektrický výboj blesku, ktorý vnikol telefónnymi káblami do budovy počas búrky a zabil človeka, ktorý manipuloval s káblami v budove. Preto počas búrky netelefonujeme doma, poodpájame všetky elektronické spotrebiče zo zásuviek a nezdržujeme sa v ich blízkosti.

Keď sme doma, na chate, v aute, v karavane, potom treba pozatvárať všetky okná a vonkajšie dvere – mohli by sme poslúžiť blesku ako „vodivý mostík“, na aute stiahneme anténu, karavan odpojíme od prípojky elektrického napätia.

Viete, čo robiť pri fyzickom napadnutí?

Toto platí aj pre prípad, že sa pozeráme z otvoreného okna na búrku a objekt nie je zabezpečený bleskozvodom. Upozornenie: niektoré zvody bleskozvodov sú vedené blízko okien. Na bytovkách je to bežný jav. Za bežných okolností by sa nemalo nič stať, pretože uzemnenie bleskozvodov sa robí podľa noriem, ale z praxe vieme, že nie všetky bleskozvody sú v 100% technickom stave.

Keď stojíme pri budove (objekte), ktorá je zaistená bleskozvodom (nemôžeme sa napr. ukryť vo vnútri), nestojíme tesne pri zvode bleskozvodu. V takomto prípade stojíme od zvodu bleskozvodu viac ako 2 metre!

Je nebezpečné počas búrky prechádzať stredom veľkého námestia v mestách, veľké námestie je v podstate voľné priestranstvo! Ani prechádzať blízko zvodov bleskozvodov a blízko objektov, ktoré nemajú bleskozvod – elektrický výboj tečie po povrchu objektu smerom k zemi.

Tento text je len krátka časť z obsahu nášho letného kurzu prežitia. Ak chceš vedieť viac klikni na tlačítko!

autor: Ing. Patrik Žitník

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!