Viete, ako sa správať v búrke, ktorá vás zastihne v prírode?

búrka v prírode armytraining blog

Viete, že v horách sú búrky častejšie ako v nížinách, majú dramatickejší priebeh a vyššiu frekvenciu bleskov? Najviac bleskov je vo výške 1 500–2 000 m, nad 3 000 m pomerne zriedka. V zaľudnených oblastiach sú búrky zriedkavejšie.

Blesky nemožno podceňovať, aj keď úrazy bleskom tvoria v horách necelé 1 %. Úmrtnosť pri týchto úrazoch je asi 30–40 % a ďalší majú trvalé následky. Asi 65 % nehôd sa stalo v exponovanom teréne.

Orientácia v teréne bez mapy a buzoly

Na čo treba teda myslieť?

 1. Pred príchodom búrky dostatočne skoro zostúpime z hrebeňa a vrcholov hôr do doliny. Ak sa nachádzame 100 výškových metrov pod hrebeňom, stále existuje pomerne veľké riziko zasiahnutia bleskom. Z toho vyplýva, že ani horské sedlá nie sú bezpečné.
 2. Ak sa búrka blíži, snažíme sa opustiť voľné priestranstvo – lúku, pole, vodnú plochu a pod.
 3. Keď sme vonku, nebežíme (odporúča sa prerušiť chôdzu), nejdeme na bicykli, vypneme mobilný telefón.
 4. Počas búrky nenosíme nad úrovňou hlavy kovové predmety, napr. batoh, lyže alebo kovové predmety, ktoré presahujú hlavu človeka. Tie môžu indukovať elektrický výboj, resp. slúžia ako zvod blesku.
 5. Búrku sa snažíme prečkať na bezpečnom mieste: v horskej chate, v horskej útulni, v aute, v autobuse, vo vlaku, v dome. Horské chaty a horské útulne, ktoré nemajú bleskozvod, nie sú 100% bezpečné pred zásahom blesku!
 6. Vyhýbame sa silno premočenej zemi, vodným prameňom a potokom – napríklad na horských svahoch – voda je dobrým vodičom elektrického prúdu. V mokrom teréne sa prúdy po údere blesku môžu šíriť až na vzdialenosť 300 metrov. V skalnatom teréne aj viac.
 7. Zdržiavame sa mimo objektov, ktoré výrazne prečnievajú svoje okolie – samostatne stojací strom – strom na lúke, na poli a podobne.
 8. Elektrický prúd prechádza cez telo z jednej končatiny do druhej končatiny, ak má človek rozkročené nohy (dolné končatiny), resp. rozpažené ruky (horné končatiny), napr. v prípade horolezca v stene, môže dôjsť k vzniku krokového napätia v tom prípade, keď blesk udrel v takej vzdialenosti od človeka, že zemné prúdy ešte existujú na mieste, kde sa človek nachádza.
 9. Stan neposkytuje ochranu pred úderom blesku – nie je Faradayova klietka ako auto, preto keď stanujeme na otvorenom priestranstve alebo na hrebeni hôr, treba pred búrkou včas opustiť stan.
 10. Počas búrky si nájdeme menší strom, od kmeňa sme vzdialení minimálne dva metre. Nohy máme pri sebe, resp. odizolujeme ich od zemského povrchu. Je vhodné sa izolovať od mokrej zeme, sadneme si na batoh a nohy máme tesne pri sebe.
 11. Odložíme do bezpečnej vzdialenosti od nás všetky vodivé (kovové) veci – bicykel, paličky pri vysokohorskej turistike či iné. Kovové predmety odložíme bokom od nás, aj keď štatistika nedokázala vplyv kovových predmetov nosených v batohu, resp. na sebe – retiazka na krku, náušnice, fotoaparát, varič, ešus a podobne.

Poznáte zásady, ako zabezpečiť svoje auto pred krádežou?

Tento text je len krátka časť z obsahu nášho letného kurzu prežitia. Ak chceš vedieť viac, klikni na tlačítko!

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!