Zaujímavé články pre věstkých, ktorý sa zaujímaju o

prežitie, streľbu, bezpečnosť a taktiku

búrka v prírode armytraining blog

Viete, ako sa správať v búrke, ktorá vás zastihne v prírode?

Viete, že v horách sú búrky častejšie ako v nížinách, majú dramatickejší priebeh a vyššiu frekvenciu bleskov? Najviac bleskov je vo výške 1 500–2 000 m, nad 3 000 m pomerne zriedka. V zaľudnených oblastiach sú búrky...

Celý článok
výcvikové priestory armytraining zaber z kurzu prežitia v divočine

Výcvikové priestory

Výcvik alebo tréning sa uskutočňuje v nami vybranom priestore podľa druhu zamestnania a jeho náročnosti na priestorové požiadavky. Tento priestor musí spĺňať všetky špecifiká plánovaného výcviku a zároveň musí zaručovať vysokú mieru prehľadnosti. Vytvorte...

Celý článok
vytvorte si vlastný kurz, pletenie košika z konárov stromov kurz prežitia armytraining

Vytvorte si vlastný kurz

Je to úplne jednoduché, stačí, ak si poznačíte tematiku a vypočítate potrebné časy na jej precvičenie. Ten by mal sedieť s predpokladaným časom, ktorý chcete venovať tréningu a zábave počas neho. Potom nám napíšte,...

Celý článok
armadny výcvik, vojenský výcvik armytraining blog

Trendy výcviku

 Jedna z najčastejšie opakovaných otázok dobrého armádneho inštruktora je: „Som schopný pripraviť týchto vojakov na to, čo ich tam v skutočnosti čaká?“ A jeho najtajnejšia odpoveď na túto otázku znie : „Nie.“  „Teda čo môžem...

Celý článok
ochrane pred chemickým nebezpečenstvom armytraining blog

Ochrana pred zbraňami hromadného ničenia

V dnešnej dobe, keď sa stále viac a viac stretávame s hrozbou vojenského konfliktu v našom teritóriu alebo nepokojov, ktoré môžu zapríčiniť rôzne problémy v našom okolí, je nutné si povedať niečo o jedovatých technických...

Celý článok
skusenosti z bojových hier armytraining blog

Rozhodujú skúsenosti

Na každú krízovú situáciu existuje niekoľko variant riešení, ale len niektoré sú tie správne. Ako ich spoznať? Ako z množstva vedomostí a zručností, ktoré ste pri svojom vzdelávaní pochytili, vybrať tú, ktorá...

Celý článok
uzly a lana zo žihlavy armytraining blog

Uzly a laná

Už ako malé deti sme sa na brannej výchove museli učiť množstvo uzlov a ich použitie. Je jasné, že to, čo je nútené nás až tak nebavilo a nevenovali sme tomu veľkú pozornosť....

Celý článok
filtracia vody v prírode armytraining blog

Získavanie a úprava vody

Počas situácie prežitia jednou z najdôležitejších zásad, ktorú musíme dodržiavať, je pravidelné dopĺňanie tekutín. Respektíve, dodržiavanie pitného režimu. Pri bežnom režime pracovného vyťaženia vypijeme v priemere 2,5 l vody alebo nejakej inej...

Celý článok
zakladanie ohňa armytraining blog

Zakladanie ohňa pri prežití v prírode

Založenie ohňa patrí medzi najdôležitejšie zručnosti v rámci prežitia. Myslíme tým založenie ohňa bez akýchkoľvek technických prostriedkov, teda len z toho, čo nájdeme v prírode alebo je z prírodných zdrojov. Veľký vplyv na to budú...

Celý článok
orientacia pomocou mapy a buzoly armytraining blog

Orientácia v teréne bez mapy a buzoly

(Text sa primárne venuje stredoeurópskym podmienkam, niektoré popísané postupy alebo metódy budú platiť v iných lokalitách s obmenami.) Odhliadnuc od všetkých teoretických a praktických možností pre potreby orientácie, ktoré je možné vykonať pomocou...

Celý článok