Kategória: Prežitie v prírode

zakladanie ohňa armytraining blog

Zakladanie ohňa pri prežití v prírode

Založenie ohňa patrí medzi najdôležitejšie zručnosti v rámci prežitia. Myslíme tým založenie ohňa bez akýchkoľvek technických prostriedkov, teda len z toho, čo nájdeme v prírode alebo je z prírodných zdrojov. Veľký vplyv na to budú...

Celý článok
orientacia pomocou mapy a buzoly armytraining blog

Orientácia v teréne bez mapy a buzoly

(Text sa primárne venuje stredoeurópskym podmienkam, niektoré popísané postupy alebo metódy budú platiť v iných lokalitách s obmenami.) Odhliadnuc od všetkých teoretických a praktických možností pre potreby orientácie, ktoré je možné vykonať pomocou...

Celý článok
primitivne zbrane armytraining blog

Prežitie a zbrane

Právo na sebaobranu je ľuďom dané už od nepamäti.  Vždy existovali príčiny, prečo sa jedinec musel chopiť zbrane a brániť svoj život, rodinu alebo majetok. Ani dnes tomu nie je inak. I keď žijeme...

Celý článok
komunita v pri prežiti v prírode armytraining blog

Prežitie v skupine alebo budovanie komunity

Vybudovanie fungujúcej komunity v sťažených a veľmi negatívnych či náročných podmienkach pre život osôb je veľmi zdĺhavý a náročný proces. Prežitie jednotlivca z pohľadu záchrany vlastného života a zdravia má hodnotu len v krátkodobom hodnotení situácie....

Celý článok
prežitie v meste armytraining blog

Kolaps, katastrofa a psychologické zákonitosti

Na žiadnu situáciu sa nedá 100% pripraviť, ale môžeme si osvojiť niektoré vedomosti a zručnosti, ktoré nám uľahčia zvládať náročné situácie. Tým, že máme určité vedomosti, skúsenosti, zručnosti, nadobúdame isté sebavedomie,...

Celý článok
zdravotna starostlivosť po kolapse armytraining blog

Zabezpečenie zdravotnej základnej pomoci počas prežitia

Zabezpečenie zdravotnej základnej pomoci bude trápiť asi všetkých, keď si uvedomia svoje obmedzené možnosti pri pohrome alebo kolapse.  V prípade zlyhania celkového spoločenského systému v rámci regiónu alebo veľkej oblasti je nutné...

Celý článok
núdzova strava armytraining blog

Núdzové stravovanie

Strava sama o sebe patrí medzi veľmi dôležité otázky prežitia. I napriek svojej dôležitosti je nutné si však uvedomiť, že pri krátkodobom prežití (myslené do 5-6 dní) je strava druhoradým faktorom, ktorý vás...

Celý článok
kolaps, vojna armytraining blog

Nastal kolaps. Čo teraz? (pokračovanie)

Situácia 2:  Hrozí bezprostredné ohrozenie, nič nefunguje a okolie je zničené tak, že neumožňuje vašu existenciu v danej lokalite. Za tejto situácie v danom priestore, myslené priestor priamo zasiahnutý pohromou, je nutné myslieť...

Celý článok
kolaps, vojna armytraining blog

Nastal kolaps. Čo teraz?

Čo, ak sa niektoré z čiernych predpovedí splnia a naozaj sa stane niečo, čo bude mať vážny dopad na celú spoločnosť? Čo, ak naozaj to niečo spôsobí chaos a extrémne rýchle zmeny v celkovom fungovaní...

Celý článok
jedlo v núdzi armytraining blog

Ako sa pripraviť na kolaps?

Ja viem, pesimistické reči o kolapse spoločnosti, krachu ekonomiky alebo ďalšej svetovej vojne počúvame čoraz častejšie a spravidla nás to znervózňuje. Aj ja si občas pomyslím o človeku, ktorý o tom hovorí s očami široko...

Celý článok