Viete ČO a AKO trénovať, ak chcete zvládnuť obrannú streľbu?

ako trenovať obrannú streľbu armytraining blog

Hneď na začiatku chcem upozorniť, že článok sa netýka vrcholovej športovej streľby, kde v rámci športovej streleckej disciplíny platia iné zákonitosti. Článok je určený pre širokú streleckú verejnosť, pre ich informovanosť a hlavne pre motiváciu či inšpiráciu, ako zvládnuť a naučiť sa potrebné strelecké zručnosti.

Ak sa rozhodnete naučiť obrannú streľbu pre svoju obranu pri každodennom nosení osobnej zbrane, je dobré vedieť, čo obsahuje, kam v náročnosti streľby patrí a ako sa ju naučiť alebo neskoršie trénovať a udržať si naučené zručnosti.

Ja na základe svojich dlhoročných skúseností s rôznym typom bojovej, športovej, defenzívnej alebo zážitkovej streľby rozdeľujem celkovo strelecký výcvik do 5-tich samostatných úrovní podľa náročnosti.

     1.úroveň streleckých zručností – tzv. materská škola

Obsahom je základná manipulácia so zbraňou, bezpečnosť, čistenie zbrane, mierená streľba z miesta v priamom smere na jeden alebo niekoľko cieľov, tasenie zbrane z púzdra, vyhodnocovanie zásahov, odhad vzdialenosti k cieľu.

 1. úroveň streleckých zručností – tzv. základná škola

Obsahom je streľba na terč z miesta pod tlakom, rýchle tasenie, prebíjanie, streľba jednou rukou, streľba na čas, streľba z rôznych polôh, streľba na 2 až 3 rôzne smery (spravidla v uhle do 180 stupňov)  z jedného alebo viacerých postavení .

 1. úroveň streleckých zručností – tzv. stredná škola

Obsahom je streľba za pohybu na stojace terče alebo z miesta na pohybujúce sa terče, streľba spoza krytu, z auta, streľba vo dvojici alebo v tíme na terč pevne stojaci na jednom mieste alebo streľba z miesta na pohybujúci sa terč, streľba v celom pásme 360 stupňov či strelecké postupy v uzavretých objektoch.

 1. úroveň streleckých zručností – tzv. vysoká škola

Obsahom je streľba v otvorenom alebo uzavretom priestore za pohybu na pohybujúce sa terče, streľba v tíme s periférnym videním a kontrolou priestoru, kde strelci z rôznych polôh a za rôznej dynamiky strieľajú a zároveň vnímajú ostatných, ktorí sa pohybujú v cieľovej zóne tak, aby mali kontrolu a nezasiahli strelcov, prípadne nezúčastnené osoby, pred cieľmi, na ktoré sa vedie streľba. Tá sa spravidla vedie v celom rozsahu 360 stupňov.

 1. úroveň streleckých zručností – tzv. bojovo-taktická škola

Obsahom je simulovaný, cvičný alebo reálny boj na rôzne vzdialenosti s rovnako vycvičeným agresívnym protivníkom, ktorý sa pohybuje, reaguje na vzniknutú situáciu a samostatne premyslene realizuje strelecký boj.

Na nácvik týchto zručností a postupov sa využívajú strelecké cvičenia, drilly alebo metodické streľby (tzv. sušenia), ktoré majú za úlohu vás naučiť pohyb, vnímanie zbrane, svojho tela, priestoru a hlavne zabezpečiť potrebnú bezpečnosť, ktorá je vždy na prvom mieste.

POZOR: Všetky strelecké cvičenia pod stresom alebo po fyzickej záťaži, striedanie dynamiky alebo zvyšovanie rýchlosti slúžia len na zdokonalenie a prehĺbenie vedomostí na danom stupni streleckej úrovne a nemôžu sa považovať za streľbu vyššej úrovne než je ich strelecká náplň cvičenia.

Čo teda trénovať v rámci obrannej streľby?

Obranná streľba patrí do 3. úrovne streleckých zručností a ak nemáte dobre zvládnutú 1.a 2. úroveň,  nemali by ste sa do nej púšťať. Chyby sa totižto prejavia veľmi rýchlo a vy sa musíte znova vrátiť na nižšiu úroveň a docvičiť ju. V opačnom prípade zbytočne plytváte muníciou, keďže nie ste schopní zasiahnuť cieľ, a tým svoju streľbu vyhodnotiť a koledujete si o problémy s bezpečnou manipuláciou zbrane. V najlepšom prípade s množstvom náhodných výstrelov v nežiadúcom smere alebo čase. Teda nie ste bezpeční a môžete seba alebo niekoho iného postreliť.

Viete, ako ľahko a pohodlne vyčistíte svoju zbraň na osobnú ochranu?

Obranná streľba  sa skladá z troch základných zručností:

 1. základných pohybových a fyzických zručností
 2. zručností v sebaobrane alebo boja bez zbrane
 3. streleckých zručností

Je nutné hneď na začiatku povedať, či sa to niekomu páči alebo nie, že zručnosti obrannej streľby sú úzko naviazané na vaše fyzické predpoklady. Musíte byť schopní zvládnuť rýchly a dynamický pohyb a musíte byť schopní odolať váhe a hrubosti útočníka. Preto je jasné, že, i keď sa nemusíte hodiny potiť v posilke alebo na okruhu na nejakej bežeckej dráhe, potrebujete zvládnuť základné prvky fyzičky. Šprinty na krátke vzdialenosti so zmenou smeru by mali byť základ. Tiež aj 20 až 30 klikov bez prestávky alebo 20 drepov s výskokom. Isto musíte zvládnuť drep, plazenie, kotúľ vpred a vzad. Toto sú minimálne požiadavky. Ak nezvládnete pohybové alebo silové aktivity a všetko ostatné ÁNO (streľbu), doplatíte na svoju fyzičku. A pri prekvapivom útoku nebudete schopní silou vášho tela udržať si potrebnú vzdialenosť od útočníka, kým vytasíte alebo nestihnete rýchlo zaujať polohu za bezpečným krytom.

Neoddeliteľnou súčasťou obrannej streľby je boj zblízka alebo sebaobrana. Kľudne to môžeme nazývať aj bojovým umením. Nech už tomu budeme hovoriť akokoľvek, význam je ten istý. Cieľom je eliminovať prvotný útok útočníka na nás a odkloniť jeho zbraň iným smerom alebo ju zastaviť. Tu je dôležité si uvedomiť, že vám stačí zvládnuť základy a nemusíte byť nejaký expert. Zároveň je dôležité, aby ste trénovali pre vás to správne umenie. Bojové umenie alebo štýl boja si nevyberáte podľa toho, čo sa vám páči, ale podľa toho, aké máte predispozície. Ste vysokí, štíhli a máte málo svalovej hmoty? Budú vám sedieť iné pohybové princípy, ako keby ste boli nízki a zavalití.

Na druhej strane treba jednoznačne vylúčiť „športové“ bojové umenie. Samozrejme, veľa závisí od trénera. Učte sa „agresívne“ bojové štýly ako box, MMA, Krav-Maga, Whin-tsung, Systema. Agresívne v zmysle rýchlo, jednoducho a efektívne.

Ja osobne po viac ako 25 ročných skúsenostiach v 5-tich rôznych bojových umeniach (karate, judo, jiu- jitsu, sambo, taekwondo) a pôsobení ako inštruktor boja zblízka pre ozbrojené zložky, odporúčam whin-tsung, ktorému sa venujem v súčasnosti, ako jedno z najefektívnejších.

Za 6 mesiacov pravidelného tréningu takéhoto umenia alebo boja zblízka sa naučíte zvládnuť efektívne a bez akýchkoľvek parádičiek väčšinu situácií na ulici. Musíte si však uvedomiť, že prvé tri mesiace budú naozaj o základoch, ktoré budete považovať za nudné, nakoľko sa musíte naučiť základné pohyby a prvky, aby ste si v neskoršom tréningu nepoškodili zlou technikou svoje telo alebo si neublížili. Je to len na vašu ochranu a pochopení ako pohyb, úder alebo kop prebieha a platí to v podstate u každého sebaobranného športu.

Rozhodujú skúsenosti

Teda, ak chcete zvládnuť obrannú streľbu, musíte vedieť akým spôsobom sa brániť voči útoku holými rukami pomocou krátkeho a dynamického presunu, úderu alebo kopu. Zbraň sa musí stať len akýmsi doplnkom, ktorý využívate, aby vaša obrana bola zakončená úspechom. Samotné tasenie a využitie zbrane je pokračovaním vášho pohybu v obrane alebo samotného boja s útočníkom, za maximálnej kontroly bezpečnej manipulácie.  Zbraň i keď je podstatná, nie je dominantná a v žiadnom prípade nesmie byť chápaná ako jediný prostriedok ochrany.

Základom  streleckých zručností v obrannej streľbe je rozvoj rýchlosti pohybu vášho tela, streľba len a len z pohybu (spravidla pohyb do strán, nie dopredu a dozadu) a streľba jednou rukou, silnou aj slabou v rovnakom pomere. Spravidla sa strieľa od pása pudovou streľbou alebo takzvanou letmou streľbou. Vo dvojici sa cvičí zápas a následné použitie zbrane, streľba spoza prekážok a čistenie – prepátranie bytovej jednotky, činnosti v aute po zápase alebo obrana pri napadnutí, keď sedíte v aute s následným použitím zbrane.

Ako teda obrannú streľbu trénovať?

Iste aspoň raz za týždeň sa venujte aspoň 30 minút pohybovým zručnostiam (kotúľ, plazenie) a aspoň 1 hodinu udržaniu fyzickej kondície (posilka, rýchla chôdza, prípadne beh na krátke vzdialenosti).

Aspoň jedenkrát do týždňa sa venujte nejakému bojovému umeniu, sebaobrane. Niekedy si stačí aj zabúchať do vreca, aby ste nevyšli z cviku.

Aspoň raz za mesiac by ste mali ísť na strelnicu a v cca 50 výstreloch si zopakovať svoje zručnosti, ktoré ste sa naučili s cieľom zvládnuť obrannú streľbu. Ideálne je to urobiť každý týždeň. Samozrejme, ak už ich máte zvládnuté. Ak sa tieto zručnosti učíte, mali by ste byť na strelnici každý tretí deň. Streľbu sa však naučíte pomerne rýchlo. Za zhruba 10 až 12 hodín výcviku viete princípy a základný postup. Potom už len stačí opakovať a zdokonaľovať.

Poznáte desať klamstiev o použití zbrane pri vlastnej obrane?

Tu je môj základný tréningový postup, ako sa učiť streľbu na svoju obranu:

 1. začnite so streľbou jednou rukou od pása a letmou streľbou do výšky očí na terč vo vzdialenosti od 1 metra od vás do vzdialenosti 5 metrov,
 2. pridáme pohyb a strieľame jednou rukou, to isté v pravouhlom smere voči terčom, striedavo silnou a slabou rukou na terč vo vzdialenosti od 1 metra do 5 metrov,
 3. streľba po vzájomnom zápase s pomocníkom, kedy tento vedie priamy útok na nás spredu, z boku, zozadu (pri streľbe a obrane robíte vždy tú istú techniku obrany, s dynamickým pohybom alebo úhybom s následným tasením a prípadnou streľbou. Nikdy nejdete na koleno alebo na zem, útočník je v dotyku s obrancom alebo v tesnej blízkosti do 30 centimetrov od vás),
 4. sebaobranný boj na zemi s útočníkom, ktorý na vás leží a vy sa snažíte dostať sa k zbrani a následne ju použiť,
 5. streľba pri úniku z ohrozenej zóny za najbližší kryt,
 6. streľba s kontrolou osôb vlastným telom okolo vás s pohybom napravo alebo naľavo s cieľom zaujať najbližší kryt,
 7. streľba spoza krytu pohybom jednou rukou (silnou aj slabou),
 8. streľba spoza krytu zmenou polohy tela a výmenou rúk,
 9. kontrola priestoru a prepátravanie priestoru za prekážkami alebo v miestnostiach,
 10. sebaobranný boj v aute a následné využitie zbrane,
 11. sebaobranný boj okolo auta s následným využitím zbrane.

Začnite s airsoftom!

Obranná streľba sa spravidla trénuje vo dvojici. Dôvod je jednoduchý. Musíte sa naučiť reagovať na nejaký podnet a hlavne na správanie útočníka. To nacvičíte len vtedy, ak na vás bude útočiť reálny človek, ktorý mení polohu, typ útoku, smer útoku a má možnosť vás zasiahnuť.

Samozrejme, v civilnom sektore nie je možné použiť prepracované výcvikové pomôcky, aké využívajú ozbrojené zložky pre výcvik simulujúce zásah alebo umožňujúce streľbu bez reálneho následku zranenia. Najlacnejšou a najefektívnejšou pomôckou sa, aspoň pre mňa, stal airsoft. Jednak využívate reálnu funkčnú repliku vlastnej ostrej zbrane a jednak je zbraň na krátku vzdialenosť veľmi presná, po zásahu nedôjde k zraneniu ale zásah pocítite. A podobne ako u ostrej zbrane, aj s ňou musíte dodržať základnú bezpečnosť. Pre mňa je to vynikajúca pomôcka pri výcviku obrannej streľby.

Veľmi podstatným rozdielom medzi výcvikom a reálom je psychika a nacvičenie vlastných reakcií na neočakávané podnety. To, čo dokážete nacvičiť vo dvojici na strelnici alebo niekde v telocvični, je len polovica zručností a iste vám to nebude stačiť.  Je to ako keď ste absolvovali autoškolu a následne ste sami bez inštruktora sadli za volant a vydali sa na vašu prvú jazdu mestom. Až následná pravidelná prax vám dala všetky potrebné reakcie, predvídavosť, intuíciu a zručnosť, ktorú by ste sa inak nevedeli naučiť.

To isté platí pri obrannej streľbe. Aby sa vám „vryla pod kožu“, musíte praxovať. Odporúčam začať hrávať airsoft. Airsoftový boj je pre niekoho hra na vojakov alebo zábavka pre malé deti, ale pre niekoho výborná škola reakcií, pohybu, neštandardných situácií, ktoré od vás vyžadujú rýchle myslenie, rozhodovanie sa a následnú reakciu spojenú so zbraňou.  Je to vynikajúci spôsob ako to, čo viete,  overíte v praxi. Takýto cvičný boj proti rovnako motivovanému, ozbrojenému a rozmýšľajúcemu  protivníkovi má najväčší výcvikový efekt.

Ja osobne som na základe poznatkov získaných prostredníctvom airsoftu musel zmeniť svoje myslenie ohľadom podstatných princípov streľby, taktiky a postupu pri niektorých svojich nadrilovaných činnostiach v armádnych zložkách. Airsoft mi ukázal ich slabiny a zbytočnosti alebo neefektivitu. Postavil mi zrkadlo, koľko toho neviem a čo naozaj pod stresom a streľbou iste nebude fungovať.

Preto, nech už sa ako doplnok k obrannej streľbe venujete čomukoľvek, nikdy nepodceňujte cvičný boj.

Sú dve cesty ako sa naučiť obrannú streľbu. Buď je to cestou pokus omyl a zháňanie informácií na internete alebo od známych. To je časovo dlhšia cesta. Druhou, rýchlejšou cestou, je zúčastniť sa na nejakom streleckom kurze. Problémom je vybrať si správneho inštruktora a jeho postupy. Nakoľko streľba pre váš výcvik bude efektívna len vtedy, keď bude výcvik zameraný na vaše povahové vlastnosti a na vaše pohybové, respektíve motorické možnosti.

Spravidla sa ale výcvik realizuje tak, že sú predpísané nejaké strelecké cvičenia, ktoré musia účastníci splniť a takýto výcvik následne potláča problémové oblasti, ktoré nie ste schopní v súlade so svojou povahou alebo motorikou zvládnuť či pochopiť. Teda od inštruktora naozaj záleží veľa. Ja osobne odporúčam preto kombináciu oboch prístupov k vášmu výcviku. A následne to skúšať. To zlé, čo nebude  fungovať, nájdete veľmi rýchlo a je na vás, či ste ochotní to zmeniť.

Prajem veľa vytrvalosti a zároveň aj zábavy pri tréningu obrannej streľby! 

Kurzy, kde sa môžete zdokonaliť v zručnostiach streľby nájdete v našej ponukeJe len na vás či to skúsite a naučíte sa niečo potrebné, čo vám môže vždy pomôcť.  Ak chceš vedieť viac klikni na tlačítko!

autor: Ing. Patrik Žitník

Zaujímate sa o obrannú streľbu?

Poviem vám tri hrubé chyby, ktoré robíte pri svojom nácviku reálnej obrany  so zbraňou, o ktorých možno ani netušíte!

Chcete vedieť, aké?

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!