Značka: survival

survival, prežitie armytraining blog

Survival – prežitie – sebazáchova

Dnes veľmi atraktívna a často spomínaná téma prežitia a to nielen preto, že sa vždy nájde niekto, kto predpovedá koniec sveta, veľký globálny konflikt alebo rozpad svetovej ekonomiky, ale aj kvôli tomu,...

Celý článok