Viete, ako správne postupovať pri volaní o pomoc na tiesňovej linke?

volanie na tiesňovú linku 112 armytraining blog

Poznáte zásady, ako si privolať pomoc na linke 112?

Ak nie, rád by som vám ich pripomenul. Množstvo ľudí podľa štatistiky SR nevie správne oznámiť čo sa stalo a hlavne rýchlo privolať pre seba pomoc. Vytočením čísla 112 sa dovoláte na dispečing KOS (krajské operačné stredisko).

Operátor, ktorý dvihne telefón okrem iného rozhodne o priorite výjazdu a odporučí typ zasahujúcej posádky. Ešte počas hovoru je ďalším operátorom vyslaná najbližšia vhodná posádka. A posádok je však oveľa menej, ako si ľudia myslia a pokrývajú veľké oblasti, takže operátor musí zvažovať všetky možnosti ako to vyriešiť bez poslania sanitky, preto občas z ich strany možno cítiť nedôveru voči vašej žiadosti.

Preto otázkami, ktoré vám bude klásť, potrebuje získať objektívne informácie pre vyslanie posádky a jej informovanosti. Zároveň sú za tieto hovory hodnotení, takže musia dodržať všetky potrebné interné predpisy.

Kolaps, katastrofa a psychologické zákonitosti

Pre rýchlejšiu pomoc preto postupujte nasledovne:

 1. nahlásenie svojho mena a telefónneho čísla, odkiaľ sa volá (číslo pevnej tel. linky alebo číslo mobilného telefónu)
 2. zadefinovanie miesta nehody
 3. zadefinovanie typu a závažnosti nehody
 4. zadefinovanie počtu postihnutých, ich pohlavia a veku,
  zadefinovanie predpokladaných poranení jednotlivých osôb – vážnosť postihnutia,
  zadefinovanie vykonaných úkonov predlekárskej prvej pomoci za predpokladu, že nejaké úkony prvej pomoci už boli vykonané
 5. poskytnutie informácií požadované dispečingom – operátorom

      Upozornenie:

 1. telefonický hovor neukončuje volajúci, ale operátor KOS!
 2. telefonický hovor je nahrávaný
 3. neopodstatnené vyžiadanie RLP (rýchla lekárska pomoc – sanitka s lekárom) je trestné!

Poznámka: ak voláme z mobilného telefónu a z miesta nehody, môžeme v prípade nutnosti konzultovať zranenia a správny postup prvej pomoci, resp. spätne nám zavolá doktor, ktorého upovedomí dispečing ZZS- záchrannej zdravotnej služby.

Od týchto údajov závisí realizácia záchranných prác: počet sanitných vozidiel na výjazd, samotná rýchlosť sanitky RZP (rýchla zdravotná pomoc – sanitka bez lekára) alebo RLP (rýchla lekárska pomoc – sanitka z lekárom). Musíte si, samozrejme, aj uvedomiť, že rýchla jazda sanitky predstavuje objektívne riziko pre samotnú sanitku a ostatných účastníkov dopravy. V súčinnosti s KOS je realizované aj zabezpečenie technickej prvej pomoci, polície, leteckej záchrannej služby, poprípade ďalších zložiek záchranného systému.

Prečo to všetko robíme?

Poradie údajov netreba dodržať, treba ale presne zadefinovať ČO SA STALO A KDE!

Preto je dôležité, aby telefonovala skúsená osoba, ktorá zachová kľud a ktorá vie správnym spôsobom privolať potrebnú pomoc!!

Odporúčania od operátorov z tiesňovej linky: 

Na tiesňovom čísle 112 nás robí v rámci smeny (príslušného kraja) 6. Pri dovolaní sa na 112-tku to môže zodvihnúť ktokoľvek z týchto 6 ľudí, čiže je dobré, aby volajúci v prvom rade povedal o aký problém sa jedná (stačí v stručnosti napr. zdravotný problém, dopravná nehoda, požiar,….).

Ďalšou dôležitou vecou je odkiaľ dotyčná osoba volá (ideálne vedieť okres, mesto, ulicu, č.domu, príp. číslo cesty, kilometer,…)

Telefónne číslo volajúceho sa operátorovi zobrazí (v prípade ak nie sám operátor sa opýta na tel. č. volajúceho). Je veľmi dôležité, aby volajúci v prvom rade odpovedal na otázky operátora. Stáva sa totižto, že volajúci nepustí operátora ku slovu a tým sa predlžuje čas vyslania zložiek na miesto.

Ako ste už písali, je dôležité, aby mal volajúci prehľad o situácii (pri nehodách napr. počet vozidiel, počet zranených, druh vozidla, či unikajú prevádzkové kvapaliny … ) V prípade, ak sa človek stratí a nepozná svoju polohu veľmi pomôžu GPS súradnice (predovšetkým v horách). Už len samotné oznámenie o mimoriadnej udalosti (probléme) na linke 112 (príp. 150, 155, 158) je svojim spôsobom poskytnutie pomoci. V prípade problému vie operátor poradiť (navigovať) človeka, čo má urobiť.

Ďakujeme za tieto postrehy od operátorov, bez ktorých obetavosti a prístupu by tiesňová linka nesplnila svoj účel a cieľ. Veľká vďaka!

Kurzy, kde sa môžete zdokonaliť v zručnostiach prežitia nájdete v našej ponuke. Je len na vás či to skúsite a naučíte sa niečo potrebné, čo vám môže vždy pomôcť.  Ak chceš vedieť viac klikni na tlačítko!

Zaujímate sa o obrannú streľbu?

Poviem vám tri hrubé chyby, ktoré robíte pri svojom nácviku reálnej obrany  so zbraňou, o ktorých možno ani netušíte!

Chcete vedieť, aké?

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!