Pár tipov, ktoré vám pomôžu vybrať vhodné puzdro pre svoju zbraň na skryté nosenie

puzdro na zbraň armytraining blog

Už ste si niekedy položili otázku, aké strelecké puzdro je najvhodnejšie na skryté nosenie zbrane?

Ja áno. A samozrejme, že táto otázka patrí medzi najčastejšie, ktoré na našich streleckých kurzoch dostávame. A keďže dnes je na trhu kopec streleckých puzdier a rôznych tašiek na skryté nosenie, je niekedy naozaj problém vybrať si to vhodné a povedať, ktoré je to naj.

Preto som sa rozhodol urobiť svoj vlastný prieskum a odpovedať aspoň na najzákladnejšie otázky. Je puzdro na zbraň vlastne nutné? Veď zbraň sa dá nosiť aj za opaskom bez puzdra. Je lepšie vnútorné alebo vonkajšie puzdro? Ovplyvňuje umiestnenie puzdra a jeho poloha na tele niečo? Aké puzdro je najefektívnejšie a aké zabezpečuje pohodlné a skryté nosenie?

Viete o tom, že pre niekoho nie je obranná streľba obrannou streľbou?

Zohnal som si množstvo puzdier od rôznych výrobcov, rôznych typov, z rozličných materiálov a rozhodol som sa urobiť taký malý prieskum. Na vzorke cca 100 účastníkov našich tréningov a nie len streleckých, som si urobil malú štatistiku.

Je nutné hneď na úvod povedať, že väčšina držiteľov zbraní na vlastnú obranu sa streľbe venuje na priemernej úrovni. Preto aj moje výsledky sú postavené na údajoch ľudí, z ktorých sa viac ako polovica nezaoberala športovou streľbou ani nepracuje v silových zložkách SR. Výsledky teda beriem tak, že sa jedná o priemerné údaje. Športoví strelci alebo ľudia, ktorí sa venujú danej problematike, by iste dosiahli lepšie výsledky.

Aký je rozdiel pri nosení zbrane v puzdre a bez puzdra, len tak za opaskom?

Meraním sme zistili, že tasenie zbrane z puzdra je rýchlejšie len o cca 0,51 sekundy, čo je prakticky minimálny rozdiel. Bohužiaľ, musím konštatovať, že viac ako polovica meraní tasenia zbrane bez puzdra bola nepoužiteľná, nakoľko sa zbraň zachytila o odev alebo spadla príliš nízko pod odev, takže meranie nemohlo byť dokončené. Teda ak máte u seba puzdro, máte istotu, že zbraň vždy vytasíte, keď ju budete potrebovať.

Tasenie zbrane bez  puzdra Tasenie zbrane z puzdra Rozdiel
Zbraň na strane silnej ruky 2,35 s 1,84 s 0,51 s v prospech puzdra

Aký je rozdiel, ak máte puzdro s poistkou alebo bez poistky?

Rozdiel je zanedbateľný. Presne vyšlo číslo 0,03 sekundy v prospech puzdra bez poistky. Je nutné však dodať, že musíte byť navyknutý na poistku a tasenie mať nacvičené. V opačnom prípade je rozdiel až niekoľko sekúnd.

Tasenie zbrane z   puzdra bez poistky Tasenie zbrane z puzdra s poistkou Rozdiel
Zbraň v puzdre na strane silnej ruky 1,81 s 1,84 s 0,03 s v prospech puzdra bez poistky

Vnútorné vs vonkajšie puzdro

Hlavný rozdiel medzi puzdrom vnútorným a vonkajším je len v pohodlnosti a komforte nosenia. Samozrejme, pri skrytom nosení je zbraň vo vonkajšom puzdre oveľa viac viditeľná ak máte na sebe len tričko alebo ľahkú bundu. Inak sa neprejaví v rýchlosti tasenia.

Tasenie zbrane z vnútorného  puzdra Tasenie zbrane z vonkajšieho puzdra Rozdiel
Zbraň v puzdre na strane silnej ruky 1,98 s 2,07 s 0,09 s v prospech vnútorného puzdra

Aký vplyv má oblečenie na rýchlosť tasenia?

Rozdiel medzi tasením zbrane z puzdra pri rôznom type oblečenia nie je zanedbateľný. Uvádzam pár príkladov:

Puzdro/oblečenie Tričko(zbraň pod tričkom) Tričko so zapnutou tenkou bundou (zbraň pod bundou na tričku) Hrubá zimná bunda rozopnutá (zbraň pod bundou na tričku) Hrubá zimná bunda zapnutá (zbraň pod bundou na tričku)
Bočné vonkajšie plastové puzdro 1,84 s 1,85 s 1,71 s 3,11 s
Univerzálne vonkajšie puzdro 1,81 s 1,81 s 1,89 s 3,15 s
Vnútorné puzdro 1,84 s 1,83 s 1,69 s 3,08 s
Telové puzdro – látkovo gumený pás 2,37 s 2, 36 s 2, 42 s 3,59 s
Kidexové puzdro 1,28 s 1, 29 s 1,60 s 3,11 s

Hlavný a výrazný rozdiel nastáva pri zapnutí zimnej bundy, keď je problém dostať sa k zbrani v akomkoľvek puzdre. Rozdiely medzi puzdrami nie sú výrazné. Jediné puzdro, ktoré stráca skoro celú sekundu pri tasení je telové puzdro, nakoľko jeho umiestnenie je výrazne vyššie a tým pádom aj tasenie zbrane je po dlhšej dráhe.

Viete ČO a AKO trénovať, ak chcete zvládnuť obrannú streľbu?

Aký vplyv na tasenie má umiestnenie zbrane na tele?

Umiestnenie puzdra na tele dosť výrazne ovplyvňuje rýchlosť tasenia zbrane.  Pozrite si príklad časov, keď sme použili vnútorné puzdrá. Podobné rozdiely platia pri všetkých typoch puzdier.

Oblečenie/jeho umiestnenie Na strane silnej ruky Na strane slabej ruky Vpredu na bruchu za opaskom Vzadu na chrbte za opaskom
Tričko(zbraň pod tričkom) 1,84 s 1,54 s 1,45 s 2,83 s
Tričko so zapnutou tenkou bundou(zbraň pod bundou na tričku) 1,85 s 1,54 s 1,45 s 2,85 s
Hrubá zimná bunda rozopnutá(zbraň pod bundou na tričku) 1,68 s 1,51 s 1,34 s 1,74 s
Hrubá zimná bunda zapnutá(zbraň pod bundou na tričku) 3,08 s 2,61 s 2,17 s 3,15 s

Porovnaním je jasné, že najrýchlejšie tasenie je z prednej polohy umiestnenia zbrane v oblasti brucha. Najhorším riešením je umiestnenie zbrane vzadu za chrbtom. Dokonca je jasné, že tasenie zbrane z puzdra, ktoré je umiestnené na strane slabej ruky je rýchlejšie ako na strane silnej ruky. Je to spôsobené nutnosťou pri tasení zbrane na strane silnej ruky zbraň výrazne vyššie zdvihnúť, aby vyšla z puzdra, ako keď je umiestnená na strane slabej ruky.

Ako rýchlo vytasíme zbraň v sede?

Údaje platia pre vnútorné puzdro. Podobné rozdiely platia pri všetkých typoch puzdier.

Oblečenie/jeho umiestnenie Na strane silnej ruky Na strane slabej ruky Vpredu na bruchu za opaskom Vzadu na chrbte za opaskom
Hrubá zimná bunda rozopnutá alebo mikina(zbraň pod bundou na tričku) 1,63 s 1,51 s 1,47 s 1,95 s
Hrubá zimná bunda zapnutá(zbraň pod bundou na tričku) 2,56 s 2,14 s 1,86 s 3,21 s

Najrýchlejšie tasenie je teda z polohy pod bruchom a najpomalšie z polohy za chrbtom.

Čo v aute? Ak sedíte a máte vytasiť?

Nie je sedenie ako sedenie. Je jasné, že ak máme zapnuté pásy, tak tasenie je oveľa pomalšie, ale len na strane, kde sa pás zapína. V každom prípade tasenie zozadu nie je bez výrazného pohybu (zdvihu zo sedadla) možný, a tak sme ho nezaradili do merania. Tu sú výsledky.

Oblečenie/jeho umiestnenie Na strane silnej ruky Na strane slabej ruky Vpredu na bruchu za opaskom
Hrubá zimná bunda rozopnutá alebo mikina (zbraň pod bundou na tričku) 3,15 s 3,04 s 2,25 s
Hrubá zimná bunda zapnutá (zbraň pod bundou na tričku) 4,29 s 4,16 s 3, 56 s

V prípade, že tasíte a máte zapnuté bezpečnostné pásy, kľudne si môžete pridať k danému času 1-1,90 s podľa toho, ako máte nacvičené odopínanie pásov.

A čo kapsička na skryté nosenie zbrane?

Okrem bežných puzdier na zbrane, množstvo strelcov, vrátane mňa nosí v rámci skrytého nosenia zbraň v tzv. kapsičke na zbraň. Jedná sa o príručnú tašku, taštičku alebo kapsičku povesenú na ramene alebo nesenú v ruke. Z hľadiska uzatvorenia som si podvedomo rozdelil tieto kapsičky na dva typy – s rýchlym otváraním alebo s pomalým otváraním.  Rozdiel je v postupe.

Rýchlo otváracia je vtedy, ak používam jednu ruku na otvorenie kapsičky a druhou nahmatávam zbraň a tasím.

Pomaly otváracia je vtedy, ak použijem na otvorenie kapsičky, aby som sa dostal k zbrani, obe ruky a až potom môžem následne rukou, ktorou som pridržoval otvárací mechanizmus kapsy nahmatať zbraň a tasiť ju.

Kapsička/poloha strelca Stoj – kapsička na ramene pred telom Stoj – kapsička na ramene za  telom Sedenie – kapsička na boku
Rýchlo otváracia kapsička 2,21 s 3,22 s 4,32 s
Pomaly otváracia kapsička 3,92 s 4,41 s 4,37 s

Všimnite si hlavne čas otvorenia kapsičky pri sedení, jedná sa o približne rovnaké údaje hlavne kvôli tomu, že nosný remeň kapsičky nie je napnutý a tým pádom sa nedá využiť rýchlo otvárací systém kapsičky, ale je nutné oboma rukami otvoriť kapsičku a následne tasiť.

Aké ponaučenia z toho vyplývajú?

Takže si to zhrňme. Výsledky testovania puzdier ukázali, že ak sa rozhodnete nosiť zbraň na verejnosti  v súlade so zákonom SR, teda v skrytom nosení, je najlepšie použiť puzdro, ktoré prilieha k telu alebo vnútorné puzdro.

Prežitie a zbrane

Nevhodné puzdro je puzdro s odsadením, teda medzi puzdrom a telom je medzera na rýchle tasenie zbrane z puzdra a pre pohodlné a rýchle nahmatanie pažby zbrane (také puzdro je vhodnejšie na streľbu na strelnici pre pohodlnosť streľby alebo pri výcviku).

Všetky poistky na puzdre proti pohybu zbrane alebo nežiadúcemu vytiahnutiu zbrane sú spomalením pre tasenie zbrane.

Podľa mňa majú význam hlavne pri nosení zbrane na verejnosti pre rôzne silové zložky, ktoré svojím odkrytím zbrane a inej výstroje majú mať aj preventívny účinok. Je na mieste, ak útočník vie kde sa nachádza zbraň a je k nej pomerne ľahký prístup, aby takáto zbraň bola zabezpečená poistkou pred tasením zbrane nežiadúcimi osobami. Pre rýchle a praktické použitie zbrane v sebaobrannej situácii sú však poistky zbytočným obmedzením a spomalením.

Puzdro na osobnú ochranu musí spĺňať podmienku, že vám ani pri rýchlom pohybe zbraň z neho nevypadne ako napríklad  vnútorné puzdrá alebo takzvané kidexové puzdrá.

Jednoznačne sa potvrdilo, že puzdro by malo byť z pevného materiálu, nie univerzálne puzdro z mäkkej kože alebo látky, či filcu nakoľko pri tasení dochádza k rôznemu tlaku na puzdro a na zbraň v ňom uloženú. Často sa preto stáva, že poistné prvky zbrane alebo kolík vyhadzovača zásobníka sa stlačia tak, že sa vám pri tasení uvoľní zásobník alebo sa pohne (zmení svoju polohu) poistka a následne vás to ruší pred výstrelom. Teda spomaľujete výstrel po tasení.

Z testu ďalej vyplynulo, že ak používate puzdro, malo by byť umiestnené v oblasti pása a nie vyššie alebo príliš nízko, nakoľko to spomaľujete vytasenie zbrane, čo sa prejaví hlavne pri zimnom oblečení. Ako najvhodnejšie sa ukázalo umiestnenie zbrane v oblasti brucha, potom na strane slabej ruky a ako posledným na strane silnej ruky. Ako úplne nevhodným sa ukázalo umiestnenie zbrane za chrbtom.

Podpažné puzdra sme nezaradili do testovania, nakoľko sa nedali využiť pri tasení pri zapnutom zimnom oblečení alebo mikine.

V prípade, že používate rýchlo otváraciu kapsičku na nosenie zbrane, je jej využitie rýchle len pri stoji a ak je kapsička umiestnená vpredu pred telom. V prípade keď sedíte alebo máte kapsičku položenú mimo tela, ste oveľa pomalší ako keď máte zbraň u seba v puzdre. Z tohto dôvodu je využívanie kapsičiek na skryté nosenie zbrane výrazne obmedzené a viac nevýhodné ako výhodné.

Tasenie zbrane v rukaviciach je približne o 1,5 sekundy dlhšie ako bez nich. V prípade, že máte na puzdre poistku, čas na tasenie sa ešte viac predĺži. Musíte si však uvedomiť, že sa rapídne stráca presnosť zásahu, takže je dobré na to myslieť a tasenie a streľbu v rukaviciach treba  nacvičiť. Prirodzene nehovoríme o jemných a tenkých rukaviciach ale o rukaviciach používaných v zime, prípadne ešte hrubších napríklad lyžiarskych rukaviciach.

Viete, ako sa brániť proti agresívnemu psovi alebo zvieratám?

Záver

Meraním a porovnávaním sa ukázalo, že je lepšie nosenie zbrane vo vnútornom puzdre v oblasti brucha. Vonkajšie puzdrá sú oveľa viac viditeľné a tasenie z nich je pri zimnom oblečení pomalšie. Je to spôsobené medzerou, ktorá je medzi puzdrom a telom. Táto medzera a smerovanie zbrane v puzdre paradoxne spôsobuje zachytávanie pažby zbrane o vnútornú časť bundy pri tasení a tým ho spomaľuje. Kidexové puzdro, pri ktorom toto odsadenie nie je, má spravidla bohužiaľ tvar a polohu na opasku, kde je následne pažba zbrane vyššie ako pri vnútornom puzdre a to vás núti pri tasení ruku príliš vysoko zdvihnúť, aby ste zbraň vytasili, čo opäť spomaľuje tasenie.

Nevýhodou pri vnútorných puzdrach je pocit tlačenia zbrane na vaše telo, ale ten závisí od zvyku a veľkosti zbrane, ktorú nosíte. Pri obrannej streľbe sa nekladie dôraz na streľbu na veľké vzdialenosti a tak tam pohodlne a bez akýchkoľvek nepríjemností schováte zbraň s dvojpalcovou hlavňou, ktorá je na priamu osobnú ochranu plne postačujúca.

Samozrejme, konečný výber puzdra je na vás a závisí od  veľkosti a typu zbrane, akým spôsobom ju budete využívať a ako s ňou viete manipulovať. V tomto článku som sa snažil porovnať a pomerať čas rýchlosti tasenia z rôznych typov puzdier od rôznych výrobcov a vhodnosť ich umiestnenia na tele alebo mimo neho, pri rôznych polohách tela, v ktorých by ste zbraň na vlastnú obranu tasili. Základným faktorom bolo skryté nosenie zbrane na verejnosti.

Tento text je len krátka časť z obsahu nášho kurzu Obranná streľba – pokročilé zručnosti. Ak chceš vedieť viac klikni na tlačítko!

autor: Ing. Patrik Žitník

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!