Bezpečnosť na strelnici vs realita

Úryvok je z knihy „AKO TRÉNOVAŤ OBRANNÚ STREĽBU“ od Ing. Patrika Žitníka

Vraví sa, že s prvým výstrelom končia všetky plány a zámery. Toto plne platí aj pre potreby obrany so zbraňou z hľadiska bezpečnosti.

Tréning na strelnici , je jedna vec, dodržiavanie určitých predpísaných bezpečnostných postupov je vec druhá. Tí ktorí sa stretli s nácvikom reality počas zmysluplných a dobrých simulácii, alebo pracujú v ozbrojených zboroch na ulici a museli tasiť  by o tom vedeli rozprávať celé historky.

Uvedom si, že streľba a tréning na strelnici je zviazaný prísnymi normami a streleckými postupmi, ktoré sú v pozícii DOGMY. Teda cez to nejde vlak. Strelnica ma svoj strelecký prevádzkový poriadok a pod. Sú určené hranice streľby a samozrejme sa dodržiava istá bezpečnosť z hľadiska výcviku a nastavenej metodiky. Čo je nutné a pri výcviku dobré, ale…

Toto ale v reálnej situácii neexistuje. I keď si všetci uvedomujú isté rozdiely, len ten, kto sa ocitol v psychickom tlaku, chaose, pripadne panike odvrátenia útoku na neho pochopí ako to myslím.

Lebo namierenie zbrane na osoby, ktoré sú nezúčastnené, ale ty nevieš či sú útočníci alebo len v pozícií náhodného okoloidúceho je absolútne normálne. Pre teba je prvoradá obrana a je nutné aby si sa okamžite zorientoval. Zbraň ide tam kde pohľad a teda iste sa tomu nevyhneš aj keby si chceli.

90 % bezpečnostných pravidiel, zásad a dogiem, ktoré na strelnici nacvičuješ a si nútený ich  dodržiavať strácajú okamžite význam.  A ty by si mal pochopiť, že to tak prosto je a je to celkom normálne a správne.

Ak by si totiž mal dodržiavať všetky zásady, tvoja obrana by bola nereálna a isto neúčinná. Jediná zásada, ktorá platí je, že zbraň je stále nabitá a ty chceš strieľať vedome na  niečo čo ta ohrozuje. Preto jedinou poistkou je tvoj prst! Teda ukazovák, ktorý stláča spúšť. A strieľaš len na to čo ťa reálne ohrozuje. Inak sa prispôsobuješ, analyzuješ a snažíš sa dostať čo najrýchlejšie do krytu.

Garantujem ti, že i napriek všetkej snahe nebudeš rozoznávať, či za útočníkom niekto stojí a ty ho svojim výstrelom zraníš. Garantujem ti, že iste namieriš zbraň na kopec iných ľudí a iste v rozličných smeroch bez rozmyslu. Iste nebudeš skenovať okolie a hľadať inú hrozbu, kým si pod tlakom hrozby, ktorú aktuálne riešiš. Garantujem, že nebudeš používať nejaké vyčkávacie alebo bezpečnostné polohy. Proste budeš reagovať na akýkoľvek pohyb, hrozbu s natiahnutou rukou mieriacou v smere pohľadu mierením zbrane do daného smeru, na osoby, pripadne predmety.

Aspoň z našich meraní a simulácii to vyplynulo.

ÁNO, budeš to riešiť a uvedomovať si, ak nebudeš pod priamym ohrozením a tlakom, nebude útok vedený na teba a samozrejme ty si zachováš chladnú hlavu. Čo sa však stáva málokedy.  

Zmier sa, že realita je úplne o inom.

Po vyriešení situácie alebo jej skončením nebudeš reagovať logicky, alebo tým čo máš nacvičené. Nebudeš možno ani vnímať tvoje okolie, ak si reagoval podvedomé, kým si plne neuvedomíš čo sa stalo a ako to celé prebehlo.

Zmier sa stým. Lebo to nie je niečo čo je pre teba bežné a čo zažívaš viac krát a máš s tým už svoje skúsenosti.

Je samozrejme nutné dodržiavať základné postupy bezpečnosti na strelnici, ale musíš pochopiť, že ako rastie tvoja úroveň a efektivita obrany so zbraňou, musí odpadávať jedno bezpečnostné obmedzenie za druhým, až kým neostane posledná istota bezpečnosti a tým je tvoj ukazovák mimo spúšť.

Často krát sa stretávam s negatívnymi komentármi alebo kritikou, kedy na kurzoch alebo pri výcviku postavím strelcov kdekoľvek mimo palebnú čiaru a nútim ich nacvičovať obranu so zbraňou ostrou streľbou.

Teda jeden strelec je pred druhým a o pár krokov vpred a bokom, pripadne druhý strelec je pred prvým terčom a druhý strieľa za pohybu na terč vedľa prvého terča na 2-3 metre. Alebo nechávam strelcov pohybovať sa v priestore a iný strelec sa prediera medzi nimi, tasí a strieľa na terče a pod. Je kopec streleckých cvičení, ktoré sa dajú takto simulovať, strieľať a pritom za plnej bezpečnosti.

Prečo?

Lebo takéto strelecké cvičenia sa robia od určitej streleckej úrovne a úrovne bezpečnosti. A teraz si spomeň na kapitolu, kde som ti popisoval úrovne streleckej vyspelosti. A je jasné, že od tretej úrovne je toto normálny postup. Lebo strelec od tretej úrovne musí mať zvládnutú plnú bezpečnosť.

Inak by sa nemohol venovať svojmu rastu naplno v streleckých driloch a cvičeniach na tretiu, štvrtú a piatu úroveň.

A pre piatu úroveň  platí len jediné pravidlo. Taká precízna vyspelosť, že sa strelec spolieha na svoj ukazovák.

Samozrejme strelci, ktorí takýto výcvik alebo prístup nezažili sú pobúrení, lebo ich strelecký inštruktor ich núti strieľať z presne označenej palebnej čiary a v streleckom sektore sa nik nenachádza.  Ale kde v realite sa vyskytne takáto situácia?

Strelci, ktorí sú na nízkej úrovni aj keď strieľajú 20 rokov nikdy nepochopia o čom v podstate je úroveň výcviku, bezpečnosti. A hodnotia to zo svojho pohľadu. Na druhej strane keď sa objaví zaujímavé video s príslušníkmi špeciálnych zložiek, kde strieľajú proti sebe na terče tesne vedľa seba alebo na balóniky nad ich ramenom sú nadšení ich „tajnými“ zručnosťami.

Neuvedomujú si, že daní strelci sú na 5 streleckej úrovni a dostali sa tam zmysluplným a metodickým výcvikom, ktorý zvládne každý, kto sa streľbe bude venovať zodpovedne a metodicky. 

Ale POZOR!

Toto všetko sa dá robiť len pod vedením skúseného inštruktora, ktorý jednoznačne vyhodnotí teba ako strelca  alebo celú skupinu na streleckej akcii alebo kurze na akej úrovni sa nachádzaš.

Dodržuj všetky strelecké bezpečnostné opatrenia a pokyny inštruktora! Toto už nie je zábavná streľba o zážitku.

Najčastejšou chybou strelcov je precenenie svojej úrovne streleckých zručností. A rozhodne to nie je o tom, koľko rokov máš zbroják alebo koľko rokov sa venuješ samotnej streľbe.

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!