Ako postupovať pri obrane so zbraňou v bytových priestoroch, dome či kancelárii?

Každý strelec, ktorý sa pripravuje na použitie zbrane v zúženom alebo zastava­nom priestore, si musí uvedomiť, že jeho obrana sa nebude nijak líšiť od prvotnej obrany v otvorených priestoroch.

Celá obrana je postavená na rovnakých základoch. Jediné, čo sa k nej pridáva, sú ďalšie drobné zručnosti, ktoré by mal človek, pripravujúci sa na obranu v obyt­ných priestoroch, pridať k svojmu výcviku.

Vždy je samozrejme nutné odvrátiť prípadný útok, realizovať úhyb, vychýlenie či stopnutie útoku. Následne, keď mi to situácia a útočník dovolí, tasiť.

Potom je nutné vyhľadať kryt alebo bezpečné miesto pre potreby ďalšej obrany či zauja­tia vhodného obranného postavenia.

Priestor v budovách má svoje výhody aj nevýhody. Na to treba pamätať.

Medzi pozitíva takéhoto priestoru patrí pomerne dobré krytie, ktoré je v podstate za každou stenou. Nevýhodou budovy je, že priestor je vďaka tomu neprehľadný a nikdy nemôžete vedieť, či niekto nebude schovaný za najbližším rohom, pripadne krytom. Útočník si tiež môže vy­brať postavenie, ktoré mu umožní kontrolovať jediný možný východ z budovy (miestnosti).

Pravidlá, ktoré ja odporúčam mať v uzatvorených priestoroch na pamäti:

Obrana za krytom – postoj

Ak je k dispozícii dobrý kryt, za ktorý sa môžete schovať, tak je dôležité mať v ňom celé telo tak, aby ste boli v prípade streľby čo najviac krytý. Zároveň b y ste mali zaujať taký postoj, ktorý vám umožní dynamicky sa pohybovať dopredu, dozadu, do strán a zároveň vám nebude prekážať pri obrane alebo krytí.

Streľba spoza krytu – držanie zbrane – presná streľba

Zmysel streľby spoza krytu spočíva v tom, že musíte strieľať tak, aby ste boli z krytu čo najmenej vyklonený.  Streľba musí byť zároveň presná. Z toho dôvodu je veľmi podstatné vedieť strieľať jednou rukou. Pretože len tak budete za krytom schovaní úplne celým telom.

Kontrola hrozby – čo a ako robiť

Ďalšou podstatnou zásadou pri obrane v zastavanej alebo uzavretej oblasti je pravidlo kontroly hrozby. V takýchto priestoroch má totiž obranca pocit bezpečia a skĺzava k nepozornosti.

Je to spôsobené tým, že priestor je uzavretý a nie je prehľadný. V prípade, že sa niečo deje, obranca zároveň býva dezorientovaný. Trvá mu teda istý čas kým pod­ľa sluchu alebo zraku nájde problém, ktorý sa vyskytol.

Každý presun do inej zóny musí byť pod kontrolou. Minimálne zrakom sa uistite, že miesto, ktoré si vyberiete na ďalšie krytie, nie je ohrozené z iných sme­rov, ktoré v danom momente nemáte pod kontrolou.

Bezpečnosť, prebíjanie a odstraňovanie porúch

Akúkoľvek činnosť so zbra­ňou, realizujete vždy v kryte a dobrom postavení. Zároveň musíte neustále kontro­lovať hrozbu. Inak sa vám stane, že vás útočník svojim pohybom prekvapí, presunie sa a skôr, ako sa spamätáte, ste v nevýhode. Preto je nutné naučiť sa realizovať prebíjanie alebo opravu porúch zbrane tak, aby ste vedeli neustále sledovať hrozbu a smer, z ktorého prichádza.

Aké princípy je nutné teda zvládnuť?

Uvedomte si, že postupy, ktoré som doteraz spomenul, treba aplikovať v praxi. Tá sa prejaví len vtedy, ak budete svoje strelecké cvičenia modulovať tak, aby ste si do nich na­sledovné zásady preniesli.

Patrí tu:

  • detailné krytie (kryť sa vždy a za akejkoľvek situácie, na prvom mieste je kryt, pohybuješ a od krytu ku krytu),
  • (držanie zbrane musí byť v súlade s priestorom, v ktorom sa nachádzaš alebo s krytom, za ktorým sa kryješ),
  • (slúži na oklamanie útočníka a efektívnejšiu obranu),
  • vzdialenosť od steny (čím ďalej od krytu si, tým dlhšie ti bude trvať sa za daný kryt schovať, pozor – postavenie v tesnej blízkosti krytu ťa bude obmedzovať v pohybe),
  • (čím rýchlejší je pohyb, tým menej detai­lov si všimneš, ale čím pomalší je, tým menšiu šancu na únik z ohrozenej zóny máš),
  • (bez prehľadu neviem zvoliť obranu, pri­spôsobiť sa danej situácii a jej násled­nému vývoju alebo postupu útoční­ka).

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!