Naši inštruktori

Inštruktori sú odborne zdatní pedagógovia s veľkou praxou v danom obore. Pôsobili alebo ešte stále v súčasnosti pôsobia ako externí inštruktori (tréneri) pre príslušníkov OS SR v oblastiach špeciálneho alebo špecializovaného výcviku. Prísne dodržujú zásady ochrany utajovaných skutočností.

Ing. Jozef GANDŽALA
Ing. Jozef GANDŽALA
Lektor, školiteľ, poradenstvo v oblasti výcviku a vzdelávania…

Zameriava sa na bezpečnosť, vyšetrovanie, streľbu a ochranu či právnu problematiku daných oblastí.

Ing.Patrik Žitník
Ing.Patrik Žitník
Odborný garant špeciálneho výcviku Lektor, školiteľ, poradenstvo v oblasti výcviku a vzdelávania…

Zameriava sa na prežitie, streľbu, taktiku, potápanie, lezenie a metodické postupy pre rôzne stupne výcviku.

Michal Huťka
Michal Huťka
Lektor, školiteľ, poradenstvo v oblasti výcviku a vzdelávania…

Zameriava sa na prežitie, taktiku, zdravotné postupy pri poskytovaní prvej pomoci.