Záväzná prihláška na kurz /zážitok

Po zakúpení kurzu alebo obdarovaní Darčekovou poukážkou si môžete na tomto mieste rezervovať termín a záväzne sa na svoj kurz-zážitok prihlásiť.

 

Termín musí byť v súlade s termínmi v našom kalendári akcii. Podrobné organizačné pokyny na kurz-zážitok vám budú zaslané na váš mail zhruba 10 dní pred realizáciou kurzu.

Prihlasovací formulár

Meno a priezvisko*
Vaša emailová adresa*
Názov vášho kurzu alebo zážitku, na ktorý sa hlásite (povinné)
Termín kurzu alebo zážitku z nášho kalendára akcií (povinné)
Kontaktný telefón na účastníka (povinné)
Dátum narodenia (údaj vyžaduje poisťovňa pre vaše pripoistenie)*
Adresa trvalého pobytu (povinné - údaj vyžaduje poisťovňa pre vaše pripoistenie počas realizácie kurzu/zážitku)
Vyberte si spôsob platby*

Poučenie

 • 1
  Vašu prihlášku nám prosím zašlite do uzávierky (najneskôr 7 pracovných dní) pred konaním vami vybraného kurzu/zážitku. Odoslanie prihlášky je považované za pristúpenie k podmienkam účasti a na jej základe Vás do daného kurzu/zážitku zaregistrujeme.
 • 2
  My vám zašleme podrobné organizačné pokyny s údajmi o realizácii a mieste zrazu všetkých účastníkov kurzu/zážitku. Tieto pokyny rozosielame zaregistrovaným záujemcom najskôr 10 dní pred realizáciou kurzu/zážitku.
 • 3
  Zároveň upozorňujeme záujemcov, že v deň zahájenia kurzu musíme evidovať vašu platbu na našom účte, alebo ju môžete zaplatiť osobne. V opačnom prípade nebude záujemca zaradený do realizácie kurzu/zážitku.
 • 4
  Počet účastníkov zaradených do kurzu je limitovaný. Nezaradeným záujemcom o kurz bude telefonicky alebo mailom ponúknutý ďalší možný termín kurzu alebo dohodnuté vrátenie kurzovného.
 • 5
  Minimálny počet záujemcov pre spustenie realizácie kurzu je 5 osôb. Organizátor má právo v prípade nedostatočného počtu účastníkov kurz zrušiť. V takom prípade bude postupovať podľa bodu 4. Podmienok účasti.
 • 6
  Odoslaním tejto prihlášky obe strany uzatvárajú dohodu o cene a obchodných podmienkach spoločnosti Ing. Patrik ŽITNÍK ARMY TRAINING,
 • 7
  V prípade, že sa nebudete môcť na prihlásenom kurze zúčastniť, čo najskôr nám dajte vedieť aby ste nedržali miesto inému záujemcovi a my vám ponúkneme tieto možnosti:
 • 8
  Vaše osobné údaje budeme spracovávať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Stlačením tlačidla "Odoslať záväznú prihlášku" s týmto spracovávaním súhlasíte.
 • za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník,
 • môžete sa zúčastniť na realizácii rovnakého kurzu v neskoršom termíne,
 • môžete zrušiť svoju prihlášku. Pri zrušení objednávky do dňa uzávierky (7 dni pred realizáciou) je storno poplatok 0% z ceny kurzu, v lehote pod 7 dní pred realizáciou je storno poplatok 50% z ceny kurzu,
 • pri zrušení objednávky po uzávierke alebo v prípade neúčasti, sa poplatok za kurz nevracia;