Jednodňová komplexná príprava na zbrojný preukaz

prednáška na učebni, kurz armytraining.sk

Osem až deväť hodinový kurz na strelnici a v učebni, v ktorom si vyskúšate reálnu streľbu z rôznych typov zbraní, aby ste pochopili bezpečnosť pri manipulácii, konštrukciu a rozdiely, medzi jednočinnou alebo dvojčinnou zbraňou, poloautomatickou a manuálnou, režimami streľby či rôznymi poistkami zbraní, ktoré sa najčastejšie využívajú.

150 €125 € bez DPH
Na kurz sa záväzne prihláste minimálne mesiac vopred.

Obsah a popis kurzu

Kurz obsahuje viac ako päťhodinovú podrobnú odbornú prípravu pod vedením skúsených inštruktorov a znalcov zákona o zbraniach a strelive, zameranú na všetky potrebné zákonné normy a chytáky pre potreby úspešnej skúšky.

Po absolvovaní kurzu môžu všetci absolventi využiť naše bezplatné elektronické alebo telefonické konzultácie z tejto oblasti.

Aj pri tomto kurze preferujeme individuálny prístup, a preto ho realizujeme aj s jedným záujemcom. Tento kurz nie je v našom kalendári akcií a realizujeme ho len na požiadanie.

Cena kurzu zahrňuje:

 • 1
  výučbu a lektorský zbor
 • 2
  prenájom zbrane a potrebné strelivo
 • 3
  výcvikový a spotrebný materiál na zabezpečenie prednášok
 • 4
  prenájom výcvikových priestorov a strelnice
 • 5
  pripoistenie na úraz s trvalými následkami
 • 6
  zdravotné zabezpečenie
 • 7
  certifikát o absolvovaní

Zapožičanie výstroje a vybavenia 

V cene kurzu je všetko potrebné vybavenie, zbrane, strelivo a bezpečnostné prvky na ochranu zdravia a sluchu. 

zbrane, pištole, zážitok a zábava so zbraňami na strelnici armytraining.sk
Zapožičanie zbrane a streleckého výstroja
Chápeme, že nie každý má doma potrebné strelecké vybavenie a je vlastníkom zbrane. Kurzy streľby alebo iné naše kurzy, kde…
akčná streľba s brokovnicou, brokovnica, vycvik , kurzy armytraining.sk
Akčná streľba – 3 hodiny s inštruktorom
So zbraňou ako v akčnom filme? Ponúkame vám možnosť zastrieľať si z rôznych druhov zbraní (pištoľ, samopal, brokovnica, odstreľovacia puška)…
obranná streľba, držanie zbrane, kurz a vycvik armytraining.sk
Základný strelecký výcvik
Naučíme vás základnú a bezpečnú manipuláciu so zbraňou, spoznáte konštrukciu zbrane, zásady jej údržby od rozoberania po čistenie a základné…
strelba z poza auta 1
Jednodňový kurz obrannej streľby – nadstavbové zručnosti
Kurz zdokonaľuje základné zručnosti a zameriava sa na ich použitie v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať pri streleckom útoku na…
strelba z nizkeho krytu
Jednodňový kurz obrannej streľby – pokročilé zručnosti
Chcete vedieť s použitím strelnej zbrane efektívne brániť seba a svoj majetok? Kurz vám ukáže možnosti použitia zbrane (pištoľ) v…
kurz obrannej streľby, zážitok a vzdelávanie armytraining.sk
Jednodňový kurz obrannej streľby – základné zručnosti
Kurz vám ukáže základné možnosti použitia zbrane v reálnej obrannej situácii, naučí vás bezpečne manipulovať so zbraňou, charakterizuje a popíše…
prednáška na učebni, kurz armytraining.sk
Jednodňová komplexná príprava na zbrojný preukaz
Máte záujem o zbrojný preukaz, ale neviete sa na neho pripraviť? Ponúkame vám možnosť absolvovať komplexnú prípravu na skúšku na…
akčná streľba a zábava , dobrodružstvo na strelnici ukážka zbrani armytraining.sk
Šesťhodinový kurz prvý výstrel
Ponúkame vám možnosť vyskúšať si streľbu z rôznych typov zbraní (pištoľ/ samopal/ puška/ brokovnica), pod dohľadom skúsených inštruktorov vám pomôžeme…