Praktická prvá pomoc v prírode

(dvojdňový kurz)

Úrazy v prírode sú pomerne častým javom. Vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc rýchlo a efektívne? Pomôcť svojim blízkym alebo deťom?  V našom kurze vás to naučíme ak budete chcieť.

220 €183,33 € bez DPH
Na kurz sa záväzne prihláste minimálne mesiac vopred.
1611

Kurz prvej pomoci pri autohavárii- praktické simulácie (jednodňová nadstavba kurzu prvej pomoci)

16.11. 2024

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Obsah a popis kurzu

V kurze sa naučíte poskytovať prvú pomoc priamo v prírode, s minimálnou výbavou a zabezpečením.

Pripraví vás na riešenie reálnych situácií tak, aby ste vedeli vždy správne reagovať, rozhodnúť sa a následne poskytnúť prvú pomoc, ktorou to ale nekončí. Cieľom nie je len poskytnúť prvú pomoc, ale aj realizovať transport k záchranárom a potrebnú starostlivosť počas neho.

V kurze sa budete venovať týmto oblastiam:

zhodnotenie situácie, zásady bezpečnosti, ako volať záchrannú službu, postup pri poskytovaní PP, prvotné a druhotné vyšetrenie postihnutého, oživovanie, PP pri krvácaní, zlomeninách, pri život ohrozujúcich stavoch, PP pri epilepsii,  pri dusení, odporúčaný obsah lekárničky.

Privolanie záchrannej zdravotnej služby, zabezpečenie priestoru, masáž srdca a dýchanie z pľúc do pľúc na figuríne, vypudenie cudzieho telesa pri úplnej nepriechodnosti dýchacích ciest pri dusení na figuríne, ošetrenie krvácania z rán, obväzová technika, ošetrenie zlomenín, založenie dlahy, polohy: zotavovacia, protišoková, presun postihnutého.

Praktický nácvik so zameraním na život zachraňujúce úkony a modelové situácie s využitím improvizovaných pomôcok a postupov za neštandardných podmienok. Privolanie pomoci a záchrannej zdravotnej služby, zabezpečenie priestoru, improvizované praktické postupy prvej pomoci v teréne.

V nočnej časti výcviku sa naučíte vyhľadávať zranené osoby za zníženej viditeľnosti pomocou mapy a buzoly a riešenie špecifických situácií pri poskytovaní prvej pomoci.

Kurz sa realizuje za akýchkoľvek podmienok.

Za absolvovanie kurzu získate akreditovaný certifikát MZ SR.

Trvanie kurzu 2 dni.

Cena kurzu zahrňuje:

 • 1
  výučbu a lektorský zbor
 • 2
  výcvikový a spotrebný materiál na zabezpečenie prednášok
 • 3
  prenájom výcvikových priestorov
 • 4
  pripoistenie na úraz s trvalými následkami
 • 5
  zdravotné zabezpečenie
 • 6
  certifikát o absolvovaní
 • 7
  ubytovanie na chate, kde sa bude kurz konať

Zapožičanie výstroje a vybavenia 

V prípade, že nemáte niektoré pomôcky, je možnosť si ich zapožičať od nás za malý poplatok. Zapožičanie komplet výbavy na kurz stojí 40 € s DPH.

220 €183,33 € bez DPH
Obťažovanie, znásilnenia, krádeže, drogová trestná činnosť, útoky psov, iných zvierat…
Boli ste u nás na nejakom kurze a chcete si…
Autonehody a poskytovanie prvej pomoci sú dnes pomerne častým javom…
Úrazy v prírode sú pomerne častým javom. Vedeli by ste…
Strelné poranenia nie sú tak časté, ale stávajú sa. Pri…
obrana
Kurz sa zaoberá vlastnou ochranou, prevenciou a opatreniami pre vyriešenie…
kurz zajatia, vysluch, vypočuvanie armytraining.sk
-11%
Chcete vedieť ako jednoducho a efektívne odolávať nátlaku? Mobingu na…