Praktická prvá pomoc v prírode

(dvojdňový kurz)

Úrazy v prírode sú pomerne častým javom. Vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc rýchlo a efektívne? Pomôcť svojim blízkym alebo deťom?  V našom kurze vás to naučíme ak budete chcieť.

165 €137,50 € bez DPH
Na kurz sa záväzne prihláste minimálne mesiac vopred.
2711

Kurz prvej pomoci pri strelných poraneniach (jednodňová nadstavba kurzu prvej pomoci)

27.11. 2021
2811

Kurz prvej pomoci pri autohavárii- praktické simulácie (jednodňová nadstavba kurzu prvej pomoci)

28.11. 2021

Obsah a popis kurzu

V kurze sa naučíte poskytovať prvú pomoc priamo v prírode, s minimálnou výbavou a zabezpečením.

Pripraví vás na riešenie reálnych situácií tak, aby ste vedeli vždy správne reagovať, rozhodnúť sa a následne poskytnúť prvú pomoc, ktorou to ale nekončí. Cieľom nie je len poskytnúť prvú pomoc, ale aj realizovať transport k záchranárom a potrebnú starostlivosť počas neho.

V kurze sa budete venovať týmto oblastiam:

zhodnotenie situácie, zásady bezpečnosti, ako volať záchrannú službu, postup pri poskytovaní PP, prvotné a druhotné vyšetrenie postihnutého, oživovanie, PP pri krvácaní, zlomeninách, pri život ohrozujúcich stavoch, PP pri epilepsii,  pri dusení, odporúčaný obsah lekárničky.

Privolanie záchrannej zdravotnej služby, zabezpečenie priestoru, masáž srdca a dýchanie z pľúc do pľúc na figuríne, vypudenie cudzieho telesa pri úplnej nepriechodnosti dýchacích ciest pri dusení na figuríne, ošetrenie krvácania z rán, obväzová technika, ošetrenie zlomenín, založenie dlahy, polohy: zotavovacia, protišoková, presun postihnutého.

Praktický nácvik so zameraním na život zachraňujúce úkony a modelové situácie s využitím improvizovaných pomôcok a postupov za neštandardných podmienok. Privolanie pomoci a záchrannej zdravotnej služby, zabezpečenie priestoru, improvizované praktické postupy prvej pomoci v teréne.

V nočnej časti výcviku sa naučíte vyhľadávať zranené osoby za zníženej viditeľnosti pomocou mapy a buzoly a riešenie špecifických situácií pri poskytovaní prvej pomoci.

Kurz sa realizuje za akýchkoľvek podmienok.

Za absolvovanie kurzu získate akreditovaný certifikát MZ SR.

Trvanie kurzu 2 dni.

Cena kurzu zahrňuje:

 • 1
  výučbu a lektorský zbor
 • 2
  výcvikový a spotrebný materiál na zabezpečenie prednášok
 • 3
  prenájom výcvikových priestorov
 • 4
  pripoistenie na úraz s trvalými následkami
 • 5
  zdravotné zabezpečenie
 • 6
  certifikát o absolvovaní
 • 7
  ubytovanie na chate, kde sa bude kurz konať

Zapožičanie výstroje a vybavenia 

V prípade, že nemáte niektoré pomôcky, je možnosť si ich zapožičať od nás za malý poplatok. Zapožičanie komplet výbavy na kurz stojí 40 € s DPH.

165 €137,50 € bez DPH
Boli ste u nás na nejakom kurze a chcete si…
Autonehody a poskytovanie prvej pomoci sú dnes pomerne častým javom…
Úrazy v prírode sú pomerne častým javom. Vedeli by ste…
Strelné poranenia nie sú tak časté, ale stávajú sa. Pri…
obrana proti agresivnemu utocnikovy na kurze bezpecnosti armytraining.sk
Kurz sa zaoberá vlastnou ochranou, prevenciou a opatreniami pre vyriešenie…
kurz zajatia, vysluch, vypočuvanie armytraining.sk
Chcete vedieť ako jednoducho a efektívne odolávať nátlaku? Mobingu na…