Ing. Patrik ŽITNÍK ARMY TRAINING - Kontakt

Ing. Patrik ŽITNÍK ARMY TRAINING
Slatinské Lazy 282, 962 25 Slatinské Lazy

IČO: 44 049 081,

IČ DPH: SK1070329744

Číslo účtu: 0403418508/0900
IBAN: SK18 0900 0000 0004 0341 8508
BIC: GIBASKBX
Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa, Zvolen

Č. registra: obv. úrad, živn. odd. – Zvolen 670-16965

Máte otázku? Chcete dodatočnú informáciu? Volajte nám alebo nám napíšte, radi vám odpovieme.

Pár obrázkov z našej práce: