Výcvikové priestory

výcvikové priestory armytraining zaber z kurzu prežitia v divočine

Výcvik alebo tréning sa uskutočňuje v nami vybranom priestore podľa druhu zamestnania a jeho náročnosti na priestorové požiadavky.

Tento priestor musí spĺňať všetky špecifiká plánovaného výcviku a zároveň musí zaručovať vysokú mieru prehľadnosti.

V prípade požiadavky objednávateľa je možné výcvik vykonať aj v ňom zvolenom alebo určenom priestore v súlade s jeho ďalšími alebo inými zámermi po alebo medzi vykonaním jednotlivých etáp tréningu.

Takáto lokalita výcviku sa môže nachádzať kdekoľvek na Slovensku.

Štítky: