Prečo nie ste pred búrkou v 100 % bezpečí ani doma?

ochrana pred burkou v meste armytraining blog

Búrka sama o sebe, ak ste niekde v teple vášho domova, nikomu nemôže uškodiť. Je to však pravda? Je nutné si uvedomiť, že pred búrkou nemusíte byť 100% v bezpečí ani v budove.

Viete, že blesk je :

 • napätie 100 miliónov voltov,
 • prúd desiatky tisíc ampérov,
 • teplota hlavného kanála blesku je do 30 000 °C,
 • rýchlosť blesku 10 000 až 100 000 km/s.

Vzdialenosť búrky:

 • svetlo sa šíri rýchlosťou 300 000 km/s,
 • zvuk sa šíri približne rýchlosťou 0,33 km/s.

Zásah bleskom môže spôsobiť:

 • popáleniny: vonkajšie, vnútorné,
 • poruchy vedomia až bezvedomie,
 • poruchy centrálnej nervovej sústavy,
 • narušenie činnosti srdca, resp. zástavu srdcovej činnosti,
 • zástavu dýchania,
 • zlomeniny dlhých kostí,
 • sekundárne zranenia po pádoch alebo odhodení do strany tlakovou vlnou,
 • šok.

V súčasnej dobe vplyvom globálneho otepľovania sa bude zvyšovať intenzita búrok. Ak blesk udrie v blízkosti domu alebo do vedenia, elektrický výboj môže vniknúť elektrickými vodičmi (elektrické rozvody v budove, káblová televízia, telefónne káble a pod.) do budovy. Je to veľmi nebezpečné. Sú prípady, keď elektrický výboj blesku, ktorý vnikol telefónnymi káblami do budovy počas búrky a zabil človeka, ktorý manipuloval s káblami v budove. Preto počas búrky netelefonujeme doma, poodpájame všetky elektronické spotrebiče zo zásuviek a nezdržujeme sa v ich blízkosti.

Keď sme doma, na chate, v aute, v karavane, potom treba pozatvárať všetky okná a vonkajšie dvere – mohli by sme poslúžiť blesku ako „vodivý mostík“, na aute stiahneme anténu, karavan odpojíme od prípojky elektrického napätia.

Toto platí aj pre prípad, že sa pozeráme z otvoreného okna na búrku a objekt nie je zabezpečený bleskozvodom. Upozornenie: niektoré zvody bleskozvodov sú vedené blízko okien. Na bytovkách je to bežný jav. Za bežných okolností by sa nemalo nič stať, pretože uzemnenie bleskozvodov sa robí podľa noriem, ale z praxe vieme, že nie všetky bleskozvody sú v 100% technickom stave.

Keď stojíme pri budove (objekte), ktorá je zaistená bleskozvodom (nemôžeme sa napr. ukryť vo vnútri), nestojíme tesne pri zvode bleskozvodu. V takomto prípade stojíme od zvodu bleskozvodu viac ako 2 metre!

Je nebezpečné počas búrky prechádzať stredom veľkého námestia v mestách, veľké námestie je v podstate voľné priestranstvo! Ani prechádzať blízko zvodov bleskozvodov a blízko objektov, ktoré nemajú bleskozvod – elektrický výboj tečie po povrchu objektu smerom k zemi.